Landboturisme erstattede malkekøer

Der er nogle gode skatte- og afskrivningsbetingelser, når man begynder med landboturisme. Man bliver uundgåeligt smittet af den glade og forventningsfulde stemning, der hersker omkring mennesker på ferie.

Landboturisme er i dag en vigtig driftsgren på Lykkebjerg i Sønderød ved Ruds-Vedby.

Gitte og Niels Henrik Nielsen, der startede Lykkebjerg Bondegårdsferie i 2003, er godt tilfredse den nye driftsgren. De har endda planlagt at udvide fra totalt 32 til 40 senge fra 2011.

Frem til 2003 blev Lykkebjerg med dens jordtilliggende på 138 hektar drevet som malkekvægbedrift med cirka 130 SDM-køer. Og Niels Henrik Nielsen lægger ikke skjul på, at det var efter mange overvejelser, at familien besluttede at sælge besætning og kvote for syv år siden.

Helbredsmæssige problemer
- Jeg var glad for at have malkekøer, men løb ind i nogle helbredsmæssige problemer, som gjorde det umuligt for os at beholde malkekvægbesætningen, medmindre arbejdet helt skulle overlades til ansatte medarbejdere, fortæller han.

Overvejelserne om at starte op med landboturisme opstod blandt andet, fordi Niels Henrik Nielsens forældre på samme tidspunkt flyttede fra stedet. Herved blev en aftægtsbolig ledig, og det samme blev en medarbejderlejlighed, fordi der ikke mere skulle være ansatte medarbejdere.

Hertil kommer, at den nu tidligere mælkeproducent i mange år forud havde været skolekontaktlandmand og herigennem var kommet til at synes rigtig godt om at have kontakt til mennesker udenfor landbruget.

Hvad skal der til
- Da beslutningen om at gå i gang var taget, gjorde vi os mange tanker om, hvad der skal til, for at folk kunne lide at komme her, fortæller Niels Henrik Nielsen.

Indretningen af ferielejligheder, værelser og diverse faciliteter i de tidligere driftsbygninger blev finansieret med penge fra salget af køer, opdræt og mælkekvote.

For eksempel er den tidligere kostald i dag indrettet til ridehal, og kalvestalden er lavet om til hestebokse. I en tidligere svinestald er der indrettet ferielejligheder, og tæt på gården er der anlagt en ridebane. I stedet for køer, kvier og kalve er der nu heste, får, geder, høns, kaniner, grise og kødkvæg på gården.

Startede i det små
- Vi startede sådan lidt i det små, dengang for otte år siden. Dels skulle der jo laves en masse om, men vi skulle jo også lige vænne os til, at der en stor del af tiden var en hel del andre mennesker her på gården. Når vi er godt tilfredse med det, skyldes det selvfølgelig første og fremmest, at det er lykkedes os at have en høj belægningsgrad, så landboturismen bidrager væsentligt til vores samlede økonomi, siger den vestsjællandske bondegårdsferievært.

- Herudover bliver man uundgåeligt smittet af den glade og forventningsfulde stemning, der hersker omkring mennesker på ferie. I øvrigt har vi en høj andel af gengangere. På denne her måde, bliver bygningerne stadig udnyttet og dermed også vedligeholdt, forklarer Niels Henrik Nielsen.

Andre indtægtskilder
Desuden har familien Nielsen to andre indtægtskilder, som er kommet til, efter at malkekøerne blev sat ud. 100 hektar af jorden er lejet ud, og endelig har familien to børn i døgnpleje, hvilket passer fint sammen med, at både Gitte og Niels Henrik Nielsen er hjemmearbejdende.

Også indenfor landboturisme skal der hele tiden tænkes nyt for at tiltrække feriegæster. Således tilbydes på landsplan et nyt produkt til en fast pris, »Stjernehimmel og stearinlys«, i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts, hvor man kan tage på et romantisk weekendophold blandt andet med en lille anretning, når man ankommer og rundvisning i lokalområdet.

Et andet tilsvarende tiltag er »Bedste viser vej«, der også skal trække besøgende til udenfor højsæsonen. Tiltaget er henvendt til bedsteforældre, der har lyst til at tage deres børnebørn med på en bondegårdsferie med blandt andet godnat-historier og kagebagning.

Myndighedsgodkendelser i hus
Ifølge Niels Henrik Nielsen har det ikke været særligt svært at få de myndighedsgodkendelser i hus, der skal til, for at man må drive landboturisme - bare rammerne opfylder kravene. Der skal blandt andet en landzonetilladelse til.

Desuden er der lempet på reglerne, så det for eksempel er muligt at anvende stuehuset på en tilkøbt nabogård til landboturisme, selv om det stadig ligger på en selvstændig matrikel. Ligeledes er der nogle gode skatte- og afskrivningsbetingelser, når man begynder. I samarbejde med LRØ er Landsforeningen for Landboturisme i gang med at planlægge begynderkurser for ferieværter.

Niels Henrik Nielsen blev for nogle år siden valgt til formand for Landsforeningen for Landboturisme, der har sekretariat i Rønde på Djursland. Interesserede kan hente oplysninger på foreningens hjemmeside, www.bondegaardsferie.dk.

 

   

Læs også