Minister: - Konkurrenceevne er et fælles ansvar

DEBATMØDE: Miljøkrav, Grøn Vækst og høj dyrevelfærd ligger fast. Til gengæld er fødevareminister Eva Kjer Hansen klar til at bringe sager for EU, hvis andre lande - ikke mindst Tyskland - underminerer dansk landbrug med ulovlig statsstøtte.

Listen med krav og ønsker til lettelser for landbruget var lang til fødevareminister Eva Kjer Hansen i forbindelse med et debatmøde i Agerskov arrangeret af Sønderjysk Landboforening under overskriften »Giv landbruget konkurrenceevnen tilbage«.

Men de 300 landmænd, der havde fundet vej til Agerskov Kro fik ikke nogen forbedret konkurrenceevne eller løfter om andre ting, der kunne lette hverdagen, med hjem. For til trods for et skarpt og politisk rettet indlæg fra formand i Sønderjysk Landboforening, Henrik Frandsen, var der ikke nogen løfter om forbedring at hente hos Eva Kjer Hansen, der samtidig gik i rette med Henrik Frandsen omkring ansvaret for landbrugets konkurrenceevne:

- Du siger »jeres ansvar«, men jeg siger »vores ansvar«, lød det fra fødevareministeren, der med præciseringen understregede, at det ikke kun er folketinget og regeringen, men også landbruget selv, der har en vigtig rolle hér.

Hun slog samtidig fast, at miljøkravene og krav om dyreelfærd ikke bliver rullet tilbage, som hun formulerede det.

Tyske fordele
Henrik Frandsen brugte en stor del af sit indlæg på at sammenligne konkurrencesituationen i dansk landbrug sammenlignet med især tysk landbrug, hvor differentieret moms, massiv satsning på biogas, favorabel afregning for bioenergi og lettere adgang til miljøgodkendelser sammen med et markant lavere omkostningsniveau, har bragt tysk landbrug i den absolutte europæiske superliga.

Og selv om Eva Kjer Hansen erkender, at Tyskland generelt har bedre forhold, mener hun ikke at det kan overføres til danske forhold:

- Jeg kan godt se, at forholdene er bedre syd for grænsen. Vi oplever en stigende erkendelse af, at der skal gøres noget. Men forhold som i Tyskland er ikke mulige herhjemme, slog ministeren fast.

Eva Kjer Hansen påpegede en række danske tiltag, der om ikke giver tyske forhold, så da i hvert fald forbedrer landbrugets udviklingsmuligheder. Blandt andet loven om husdyrhold og muligheden for de jordløse husdyrbrug. Og målet om at 50 procent af husdyrgødningen skal udnyttes til biogas.

Nej til statsstøtte
I forbindelse med debatten blev der rejst kritik af de ulige konkurrencevilkår der er opstået indenfor EU med lande som Frankrig og Tyskland, hvor begge lande både direkte og indirekte nu poster milliarder af statsmidler i landbruget.

- Det ville da være dejligt hvis vi kunne gøre det samme i Danmark, men det ligger ikke lige for. Derfor er det vigtigt med et realistisk view over de muligheder vi har. Og så er det et spørgsmål om, der skal rejses sager i EU, hvis medlemslande overtræder støttereglerne, sagde Eva Kjer Hansen, der direkte adspurgt under debatten sagde, at hun er klar til at gå til EU med sager af den art.

Hun slog samtidig fast, at hun ser det danske omkostningsniveau som en større forhindring for konkurrenceevnen, end miljømæssigt pålagte omkostninger fra politisk hold.

Massiv kritik
Som nævnt havde 300 landmænd fundet vej til Agerskov. Eva Kjer Hansen understregede, at hun havde sagt ja tak til at deltage i mødet udelukkende for at få inspiration og høre hvad landbruget savner i forbindelse med konkurrenceevne.

Det afholdt ikke mange fra at rejse sig og udtrykke deres uforbeholdne kritik og frustration over de fortsatte tiltag fra folketinget og regeringen, som man mener trækker i den gale retning – ikke mindst Grøn Vækst. Og den manglende anerkendelse og godskrivning for de mange tiltag dansk landbrug allerede har foretaget i forbindelse med flere vandmiljøplaner, pesticidregler og CO2-reduktioner.

- Det er rigtigt, at dansk landbrug har leveret resultater i forhold til andre lande. Men det er stadig vigtigt, at vi ser på hvad der giver noget både med hensyn til vækst og miljøet, lød det fra fødevareministeren, der samtidig pegede på, at arbejdsmarkedet og omkostningsniveauet her bliver den helt store udfordring i fremtiden – både for landbruget som det øvrige erhvervsliv.

Samtidig lovede hun de fremmødte, at hun og regeringen fortsat vil gøre alt hvad der er muligt for at styrke landbrugets konkurrenceevne.

- Men det kræver jo som bekendt, at man kan tælle til 90, sagde Eva Kjer Hansen, med henvisning til de nødvendige 90 mandater for at få gennemført politiske tiltag.

Læs også