Fionia-landmænd holder vejret

HOLDOPDELING: Frygten for et A og et B hold lurer, som det skete i Roskilde Bank, hvor B- holdet er bundet på hænder og fødder.

Fynsk landbrug venter med spænding på, hvad der kommer til at ske med landbrugskunderne i Fionia Bank, efter at egenkapitalen er gået tabt og banken sat til salg.

Kommer der en bank og køber hele landbrugsporteføljen. Eller ender det med et A og et B hold, hvor A-holdet kommer ind i en ny bank, og B-holdet havner i samme situation, som landmændene, der blev sendt tilbage til Roskilde Bank, efter at køberne – Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank – havde sorteret i landbrugsporteføljen?

- Vi plæderer kraftigt for, at der skal laves en fælles løsning for alle landmændene i Fionia Bank, således at det pengeinstitut, der tager landbrugsporteføljen, får rub og stub. Det vil sikre den bedste og mest smidige proces, hvis alle landmænd stilles ens, siger udviklingschef Kristian Hedeager Nielsen, Centrovice.

- Det er et spørgsmål, om Finansiel Stabilitet – i bund og grund statskassen – erkender, at de er nødt til at sende en check med nogle af bankens landbrugskunder, og måske også andre porteføljer i Fionia Bank, for at få løst problemerne, så kunderne kan komme over i en anden bank. Ellers kommer man til at betale checken på et senere tidspunkt, siger udviklingschefen.

Model Roskilde Bank
Noget tyder imidlertid på, at der bliver tale om et A og et B hold i forbindelse med salget af Fionia Bank. I en meddelelse fra Finansiel Stabilitet udtaler formand, Henning Kruse Petersen, at selskabet er glade for, at Spar Nord Bank A/S har vist interesse for at overtage »de rentable dele af Fionia Bank«.

Hvad der sker med den urentable del af landbrugsporteføljen, kan man måske få et indtryk af ved at se på, hvad der skete med den del af landbrugsporteføljen i Roskilde Bank, som blev sendt tilbage til fallitboet, der nu ejes af Nationalbanken og Finansiel Stabilitet.

- Banken har i de fleste tilfælde stillet den nødvendige kredit til rådighed, så landmændene kan køre videre. Men banken forsøger på alle mulige måder at skaffe sig sikkerhed i biler, sommerhuse og hos konen, hvis det kan lade sig gøre, fortæller driftsøkonom Henrik Holm Andersen, landboforeningen Gefion på Sjælland.

- Her er det vigtigt, tilføjer han, at man ikke bare slår hælene sammen og siger, det er i orden. Jeg har i et tilfælde truet med at smide nøglerne i banken og derved undgået, at landmandens kone skulle kautionere. Jeg mener ikke, man skal blande konen ind i det, hvis hun ikke allerede er det i forvejen, for så har man ikke en jordisk chance for at komme videre med noget som helst.

Ingen nye penge
Den sjællandske driftsøkonom har kendskab til omkring 50 landmænd, som er blevet sendt tilbage til Roskilde Bank, og de står ikke i nogen misundelsesværdig situation, understreger han.

- Landmændene er bundet på hænder og fødder og har ingen mulighed for at udvikle deres bedrifter. Jeg har en svineproducent, som står med det velkendte 2013-problem. Der er tale om en velfungerende bedrift, men landmanden får ikke lov til at gøre noget som helst, så længe han er i Roskilde Bank. Derfor står han med et kæmpe problem, siger Henrik Holm Andersen.

- Banken stiller ikke nye penge til rådighed andet end den kredit, der skal til for at holde nu-driften kørende. Det sker i hvert fald kun i helt særlige tilfælde, og det er ikke det generelle billede af situationen, siger driftsøkonomen, der håber, at banken på et tidspunkt vil se positivt på at få lavet nogle akkordordninger med landmændene, så de kan komme videre til en anden bank.

- Men, siger han, en ny bank vil ikke tage imod landbrugskunderne fra Roskilde Bank, før de kender størrelsen på den gæld, de kommer med. Og da Roskilde Bank endnu ikke har åbnet op for akkordforhandlinger, ved vi ikke, hvad der skal til, for at landmændene kan skifte bank og komme videre, siger Henrik Holm Andersen, som oplyser, at han foreløbig kun har kendskab til én landmand, som er gået konkurs i forbindelse med den aktuelle situation i Roskilde Bank.

- Banken kalkulerer naturligvis med, at den får mere ud af at give landmændene den nødvendige likviditet frem for at smække kassen i her og nu. Man håber, at tingene ændrer sig i løbet af nogle år, så man kan komme af med dem til en anden bank. Eller at landmændene kan få solgt deres bedrifter på fornuftig vis, siger Henrik Holm Andersen.

Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og den finansielle sektor i Danmark om sikring af den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor.

Finansiel Stabilitet indgik den 23. februar 2009 en aftale med Fionia Bank, som blandt andet indebar etablering af en ny bank under navnet Fionia Bank A/S, og at Finansiel Stabilitet tilførte Fionia Bank ansvarlig kapital på cirka 1 milliard kroner.

Efter at Fionia Bank har tabt hele egenkapitalen og har kastet håndkædet i ringen, har Spar Nord Bank A/S meddelt, at den er interesseret i at overtage den rentable del af Fionia Bank, og salgsprocessen er fortsat i gang.

Læs også