Nu gælder det Grøn Vækst

OPRÅB: Det massive pres som svineproducenterne og dens organisationer lagde på Danish Crown skal føres videre til regeringens udspil, Grøn Vækst, mener svineproducent Søren Bonde, medlem af DC's repræsentantskab og bestyrelsen i Patriotisk Selskab.

På nær de kritiske røster omkring det nye afregningskoncept, så er ni-punktsplanen, der skal sikre Danish Crown og dens leverandører i fremtiden generelt blevet rigtig godt modtaget.

Planen, der indeholder besparelser for slagterigiganten på 1,3 milliarder kroner, er ikke mindst blevet til noget på grund af massivt pres fra svineproducenterne og dens organisationer.

Nu håber den fynske svineproducent Søren Bonde, der sidder i Danish Crowns repræsentantskab og er i bestyrelsen i Patriotisk selskab, at momentum kan holdes og samme pres kan ligges på regeringen, der netop nu er ved at forhandle udspillet Grøn Vækst på plads.

- Nu har der været ekstremt pres på Danish Crowns ledelse og deres plan landede rigtig godt synes jeg. De trådte virkelig i karakter. Men nu skal vi så ikke bare tro, at alting er løst, siger Søren Bonde.

Kæmpe udfordringer forude
Han fortæller, at der er mindst lige så store udfordringer for svineproducenterne i regeringens Grøn Vækst udspil, som der var ved situationen i Danish Crown, og her savner han lidt, at Dansk Svineproduktion og landboforeningerne kom mere på banen.

- Jeg synes Dansk Svineproduktion og landboforeningerne har stået lidt i læ af alt det er her med Danish Crown i forhold diskussionen om Grøn Vækst. Det er nu vi skal i gang. Der er massive udfordringer i Grøn Vækst for os svineproducenter, siger Søren Bonde.

Han nævner blandt andet kravene til den bedste anvendelige teknologi (BAT-krav), fosfor- og kvælstofafgift, tinglysningsgebyr, et misforhold med færre svin pr. hektar, udledning af ammoniak og vandmiljøplanen. Alt sammen noget, der ifølge Søren Bonde, kan koste svineproducenterne mellem 30-40 kroner pr. gris.

- Der er mægtige opgaver for os derude, lyder det fra Søren Bonde.

Vi er først lige startet
Formanden for Dansk Svineproduktion, Lindhardt B. Nielsen er enig med Søren Bonde om, at der er massive udfordringer derude for svineproducenterne i Grøn Vækst.

- Det der er problemet specielt med Grøn Vækst, det er at, det er en byrde, vi bliver pålagt, som vi aldrig kommer af med igen. Derfor er det meget vigtigt, at vi får arbejdet med det, men det er jo først nu udspillet er kommet, siger Lindhardt B. Nielsen.

Han fortæller, at siden udspillet blev præsenteret, der har man hele tiden over for politikerne pointeret, at man synes det er meget lidt vækst, der i udspillet.

- Nu bliver vi forhåbentlig så også hørt. Det er vores opgave at påpege over for politikerne, at det er en meget stor pris, som vi betaler for en meget lille effekt.

Flere problemer
Ifølge Lindhardt B. Nielsen er der flere store problemer med Grøn Vækst. Blandt andet nævner han alle de opstramninger i omkostninger, der ligger i udspillet.

- De største udfordringer for os alle de omkostninger, som vi får pålagt. Vi får for eksempel pålagt afgifter på pesticider, som er godkendt, som ikke forurener, men hvor man bare er kommet i tanke om, at der skal et eller andet tilfældigt tal til for at måle belastningen, siger Lindhardt B. Nielsen.

Derudover nævner han kvælstof-delen i Grøn Vækst, hvor han mener, at man allerede nu er alt for langt nede i forhold til det optimale.

- Der er jo ingen idé i det her med, at landmanden kun må benytte 70-80 procent af hans gode stærke jord, som sagtens kan bære det, siger Lindhardt B. Nielsen.

Læs også