Kun nedslagning udløser erstatning

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Ifølge Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed gik fjerkræbranchen selv med i aftalen, der ikke yder erstatning til fjerkræproducenter i områder, der er lukkede på grund af fugleinfluenza.

Det er familie- og forbrugerminister Larts Barfoeds opfattelse, at det går fornuftigt og planmæssigt med overvågningen og iværksættelse af nødvendige foranstaltninger i forbindelse med fugleinfluenzafundene i Danmark.

- Lige nu ser det ud til, at flere og flere zoner bliver sammenhængende, som vi ser det ved Næstved og på Sydfyn. Men jeg er bange for, at fugleinfluenzaen er noget, vi kommer til at indrette os med i en rum tid endnu, siger han.

Endnu er der ikke foretaget overførsel af ressourcer til de regioner, der er noget overbebyrdede, fordi der er fundet smittede fugle.

- Der er et beredskab til den slags, men vi ser på det i løbet af en til to uger, lover Lars Barfoed.

Allerede før der blev fundet smittede fugle i Danmark, var beredskabet kørt i stilling.

- Det var det vigtigste for os at have beredskabet klar her i foråret, hvor det store fugletræk foregår. Men vi er helt opmærksomme på det vigtige i at sikre, at smitten ikke overføres til fjerkræproduktionen. Derfor skal vi i den kommende tid, når det store fugletræk er overstået, også sikre os mod andre smitteveje. Og den opgave er anderledes end med vildfuglene, påpeger Lars Barfoed.

På spørgsmålet om erstatningspolitik, står det fast at hvis det bliver nødvendigt med nedslagning af besætninger, ydes der fuld erstatning til producenten.

- Derimod ydes der ifølge en aftale med fjerkræbranchen, som Mariann Fisher Boel lavede mens hun var fødevareminister, ikke erstatning for mistet omsætning. Sådan har jeg forstået, at der var enighed om at indrette sig, siger Lars Barfoed og henviser til aftalen i forbindelse med udbruddene af Newcastle Disease.

Familie- og forbrugerministeren peger desuden på vigtigheden af at både regelsættet om erstatninger og en fælles strategi i vurderingen af andre smitteveje end gennem de vilde fugle, bliver håndteret og koordineret på EU plan.

- Disse ting vurderer man i Kommissionen i denne tid og vi skal diskutere sagen igen senest den 25. april, siger Lars Barfoed.

I EU-regi foregår der også drøftelser om eventuel kompensation i forbindelse med svigtende omsætning på grund af mistet forbrugertillid.

- Dog næppe som erstatninger til producenterne, men for eksempel i form af tilskud til forbrugeroplysning og lignende, vurderer ministeren.

Læs også