Frygt for tab af landbrugsjord

(LANDBRUG SYD) - Der er ikke brug for mere skov i Vejle Amt, lød den klare melding fra formanden for Den østjyske Fælleslandboforening, Jens Ejner Christensen, i forbindelse med amtsdelegeretmødet i torsdags. Landmændene frygter, at skovrejsning vil begrænse erhvervet.

Det er en folketingsbeslutning tilbage fra 1989, der nu for alvor vækker bekymring i landbruget. Planen, der omfatter en national skovrejsning, der betyder, at skovarealet i Danmark skal stige fra 10 til 20 procent over en 80 til 100-årig periode.

Alligevel vækker planen allerede nu bekymring, da den vil betyde, at landbrugsjord skal plantes til med skov.

- Jeg holder meget af skoven og nyder at gå ture i den. Men jeg vil gerne have lov til at stille det spørgsmål, om det for os her i vores region vil være rigtigt, om vi i de kommende år skal bruge betydelige mængder god landbrugsjord til at beplante med skov, sagde formanden for Den Østjyske Fælleslandboforening, Jens Ejner Christensen, i forbindelse med sidste uges amtsdelegeretmøde i Vejle.

Samtidig påpegede han, at han mener, der regionalt er god forsyning af bynær skov.

- Vi er privilegerede ved her i amtet at have noget af Danmarks smukkeste natur, og der er vel ingen, der skal bruge mere end maks. 10 minutters transport i bil for at komme ud i den natur, lød det fra formanden, der samtidig påpegede, at det går fint i spænd med både landbrug og den erhvervsmæssige vækstregion, Vejle Amt er.

Også vandmiljøet er noget, der optager landbruget. Her er det både EUs vandrammedirektiv og den nationale Vandmiljøplan III, der er i fokus. Begge dele er langt fremme, men i landbruget frygter man for konsekvenserne.

Ikke mindst i forbindelse med vandrammedirektivet, der arbejder med en såkaldt reference-tilstand, dvs. den miljøkvalitet, der ville have været i dag, hvis der ikke havde være nogen menneskelig påvirkning.

- Jeg kan levende forestille mig, hvorledes vi i de kommende år skal til at holde dialogmøder med amtet sammen med historikere og arkæologer for, om vi på den måde kan finde frem til, hvad reference-tilstanden er, konstaterede Jens Ejner Christensen.

- Naturparker har normalt ikke været noget, der betød noget for os her i Vejle Amt, men efter den store donation fra Friluftsrådet, og efter at naturparker blev til nationalparker, så kom det pludseligt til at få betydning for landbruget her i regionen, sagde Jens Ejner Christensen.

Kritikken blev dog tilbagevist af Leif Petersen fra Friluftsrådet, der var mødt op i »løvens hule« for at forsvare beslutningen og rådets holdninger omkring vandmiljø og skovrejsning.

Han understregede samtidig, at man intet har imod landbruget, blot miljøet ikke lider overlast i den grad, det sker nu.

Til gengæld langede han ud efter anmeldeordningerne, da han mener, at amterne ofte tolker dem anderledes, end der fra miljøministeren var lagt op til.

Ellers var der ros til landboforeningernes og familiebrugets fælles fodslag omkring udspillet til en ny landbrugslov. Til gengæld savner man her, at folketingspolitikerne går mere seriøst til sagen.

Endelig var der kritik af regeringen i forbindelse med finansloven, hvor tilskuddene til vikarordninger og konsulentbistand står til at forsvinde.

Læs også