Formand: Vigtig viden om fup og fakta i vådområder

Hos Agri Nord mener man, at det er en god idé at finde ud af, hvorvidt Vilsted Sø har effekt på udledningen af kvælstof og fosfor til fjord

En del af formålet med naturgenopretningsprojektet af Vilsted Sø i Vesthimmerland var at skabe et vådområde, som kunne bidrage positivt til vandmiljøet.

Ideen var, at søen kunne reducere kvælstof og fosfor på vej mod Limfjorden. Om det så er tilfældet, vil Vesthimmerlands Kommune nu undersøge nærmere. Det oplyser Agri Nord.

- Det er yderst positivt og et godt initiativ. Det er afgørende at finde ud af, hvad der er fup og hvad der er fakta. Det er vigtigt i forhold til Vilsted Sø, men det er også vigtig viden at have i diskussion om anlæggelse af andre vådområder, siger formand for Natur- og Miljøudvalget i Agri Nord Henrik Dalgaard Christensen i en pressemeddelelse.

Agri Nord peger på, at Naturstyrelsens tal for opløst nitratkvælstof og fosfor ved Vilsted Sø eksempelvis ikke stemmer overens med de drænvandsprøver, som en lokal lodsejer har taget.

Ifølge Agri Nord mener lodsejeren blandt andet, at kvælstofindholdet i vandprøver inden søen er betydeligt lavere end beregningsmodellerne fra Naturstyrelsen.

Læs også