Verdensnyhed redder griseliv

Danske dyrlæger er initiativtagere til, at lungemodner – for første gang i verdenshistorien – bliver brugt til søer

Porcus-dyrlægerne med hovedkontor i Odense tager hver eneste uge rundt til otte veldrevne besætninger i deres kundeportefølje med sprøjte og kanyle for at give »lungemodner« til søer to dage før faring.

- Gevinsten er en markant lavere dødelighed i farestalden, samt grise der er mere energiske og målrettede søger yveret efter faring, forklarer Trine Schmidt. Hun passer farestalden på Nyenstad ved Ringe, hvor antallet af levendefødte grise ligger stabilt på godt 17

Nyenstad var én blandt fire besætninger på verdensplan, der i forsommeren var de første til at lægge søer til Porcus afprøvning af lungemodner til søer.

På Nyenstad har der desuden vist sig sidegevinster i form af færre søer med farefeber og dermed et reduceret forbrug af antibiotika. Desuden fravænnes der nu 100 grise mere end normalt pr. måned.

Lungemodner er det, man på sygehusene giver til kvinder, der er i risiko for at føde for tidligt. Formålet er - som navnet siger - at udvikle fostres lunger, så de er i stand til bedre at kunne trække vejret selv.

Læs mere i svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også