Nordens landbrugstop mødes i Kolding

(LANDBRUG SYD) Nordens Bondeorganisationers Centralråd, NBC, afvikler i denne uge sit udvidede præsidiemøde på Hotel Comwell i Kolding og tager på udflugt til Røjgård ved Gesten.

Den nordiske landbrugstop sætter i dagene 7.-9. august hinanden stævne i Danmark, hvor det mere præcist gælder afvikling af NBC’s udvidede præsidiemøde 2003 på Hotel Comwell, Kolding.

Hovedpersonerne er ud over Peter Gæmelke, der er præsident for NBC,

Caroline Trapp, LRF, Sverige, Bjarne Undheim, Norges Bondelag, Esa Härmälä, MTK, Finland, og Ari Teitsson, Island.

Deltagerne ankommer til Hotel Comwell torsdag formiddag, hvor det efter frokosten gælder åbningen af mødet. Deltagerne vælger derefter mellem miniseminarer.

Blandt emnerne er: Visioner og opgaver for landbrugsorganisationerne i fremtiden, andelssamarbejde i Norden og i et udvidet EU, hvordan sikres landmandens ejendomsret, og hvordan fremmes erhvervsudviklingen i landdistrikterne?

Torsdag aften er der udflugt til Tove og Peter Gæmelkes gård, »Røjgård«, ved Gesten, hvor der bliver spisning i det fri og underholdning af blandt andre Vejen Garden.

»Mandlig eller kvindelig ledelse – spiller det en rolle?«, er overskriften på et andet af seminarerne fredag formiddag.

Om eftermiddagen gælder det EU’s udvidelse og miljøsamarbejdet i østersøområdet og derefter selve præsidiemødet.

Fredag aften er der festmiddag, og lørdag morgen er der afgang til landbrugsfaglig ekskursion på Fyn.

Læs også