Over tre hundrede til frødemonstration

I en rødsvingelmark ved Tårup fik fynske frøavlere bevis for, at korrekt indstilling af mejetærskeren er af største betydning, når frøhøsten skal bjærges.

Formålet med arrangementet var i praksis at vise resultatet af høst med forskellige mejetærskere og med forskellige indstillinger af tærskeværket, blæsere og solde.

Foruden at følge selve høstarbejdet i marken med den tidlige Napoli rødsvingel sort kunne deltagerne i demonstrationen betragte den tærskede råvare i storkasser og følge prøverensningen på et anlæg, som DLF Trifolium havde medbragt i marken.

De tre deltagende mejetærskere, Haulunds egen New Holland TX 68, Ørbæklundes Claas Lexion 480 samt en Massey Ferguson 7278 Cerea, der er indkøbt til denne sæson af Bramstrup Gods, kørte hver tre skår i marken med flot udsigt ud til Storebæltsbroen. Første tærskning foregik med fabrikken og instruktionsbogens grundindstilling til frøhøst. Dernæst kørtes et skår, hvor DLF-konsulenterne og det pågældende mejetærskerfirmas eksperter i samråd havde foretaget indstillingen - under hensyntagen til resultatet af kørslen og råvarerne fra det første skår. Endelig blev der tærsket et skår af alle tre maskiner, hvor indstillingen var baseret på at optimere kvaliteten gennem den bedst mulige rensning.

- Selvfølgelig skal man helst høste uden at spilde, men samtidig skulle det gerne resultere i en god råvare i tanken uden stort rensebehov, påpeger konsulent Jørgen Hansen fra DLF Trifolium.

- Rent faktisk viste dagens prøvetærskninger, at selv megen luft i blæseren og dermed en fin råvare »kun« bevirker et spild i marken på 70-100 kg. Det er i overkanten, men stadig noget mindre end man umiddelbart kunne forvente med en sådan blæserindstilling.

Den optimale indstilling i en sådan frøafgrøde vurderer han til at være en høst på 190 kg pr. kubikmeter med et spild i størrelsesorden 20-40 kg.

- Som firma ønsker vi at få en så ren vare ind til rensning og oplagring. For avlerne, der i sagens natur skal sikre et så lille spild i marken som muligt, er det også vigtigt at bjærge en god og ren afgrøde. Det bevirker færre tørringsudgifter, transportomkostninger og en billigere rensning hos os, når vi ikke skal bortskaffe så store mængde affald, pointerer DLF-konsulenten, der med besøgstallet på mindst 300 frøavlere fra Fyn og Langeland var yderst tilfreds med dagens forløb. Ikke mindst, når det fine høstvejr tages i betragtning. Trods alt var frøhøsten flere steder på Fyn allerede godt i gang i midt i sidste uge.

- Vi har naturligvis vore vaner og erfaringer med frøhøst, men med hensyn til indstilling af luft og solde kan man aldrig lære nok. Selvfølgelig er der mange faktorer, blandt andet bestøvning og høsttidspunktet på dagen. Men jeg kan da se, at jeg nok skal skrue op for blæseren her i Napoli-rødsvinglen, vedgik den østfynske frøavler.

Fra 270 omdrejninger i den første af demonstrationens høstrunder blev gårdens New Holland TX 68 nemlig justeret op til 420 omdrejninger.

- Det har været et interessant og lærerigt arrangement, hvor mange erfaringer er blevet udvekslet med kolleger, nævnte dagens vært, der samtidig også kunne glæde sig over, at afgrøden så ud til at give et fornuftigt udbytte.

Udover de 16 hektar med den tidlige rødsvingelsort har Erik og Helge Jensen 62 hektar med Echo rødsvingel. Medens Napoli-marken kun fik halvanden dags bestøvning, fik Echo’en en helt perfekt bestøvning. Derfor forventes der også her et godt udbytte.

Med hensyn til uddybende resultater fra den velbesøgte frøhøstdemonstration i onsdags vil de blive bragt på www.dlf.dk. Endvidere er interesserede velkommen til at oplyst resultater hos DLF Trifolium.

Læs også