Kvalitetsproblemer i kornstakkene

Mængdemæssigt blev det en god høst. Men kornbranchen varsler vanskelige afsætningsvilkår for en stor del af kornhøsten, da vejrets luner har påvirket afgørende afregningsfaktorer negativt.

Der står stadig uhøstede hvedemarker på Langeland og på Vestfyn, og her snart midt i september er adskillige halmstrenge endnu ikke kommet igennem presseren.

På Langeland var man i forhold til det øvrige Fyn ellers tidligt med, da årets kornafgrøder skulle bjærges. Men regnbyger har hærget øen mere end andre steder, og det har sat sine spor. Det ses også fysisk i markerne, når mejetærskeren skal ud at høste efter nedbørsmængder, der visse steder ligger på over 200 millimeter i løbet af august. Eller omkring en tredjedel af årets gennemsnitlige nedbørsmængde på blot en måned!

Han vurderer, at firmaet endnu vil hente korn fra høst i denne uge, så tidsmæssigt ligner det sidste år, selv om alt startede en uge senere. De fleste steder har man kun oplevet en enkelt våd dag ad gangen, hvor høsten var indstillet. Derfor har man så hurtigt kunne komme i gang igen med mejetærskningen.

- Maltbyggen er en meget stor artikel i det fynske landbrug, så i kornbranchen er vi meget spændt på byggens spiringskraft og spireevne, siger FAF-direktøren.

- Vi så allerede spirer i bygmarker ved høsten, så det er det første dårlige tegn. Nu skal det så vise sig efter den første november, når kornet er afklimatiseret efter høst, hvor godt kvaliteten bedømmes af malterierne.

- For byghøsten som helhed er tonnagen lidt bedre end sidste år, men kvalitetsmæssigt er maltbyg lidt svagere i sorteringen, oplyser Søren Villumsen, og fremlægger følgende gennemsnitsdata fra 17.000 tons Lux byg: Vandprocent 15,07, hektolitervægt 70,19, protein procent 10,70 og endelig en sortering på 88.

Som gennemsnit fra det seneste udskrift hos FAF for 70.000 tons hvede er hveden registreret med 16 procent vand, en hektolitervægt på 75-80 med meget store sortsforskelle, en proteinprocent på 10,8, og så det store problem med et faldtal ikke over 200. For rumvægten er Ritmo-hveden lavest, sorten Bill er bedre, og Kris er bedst.

- Faldtallet ligger reelt mellem 175-180, og det gælder for alle hvedesorter. Kun enkelte tidligt høstede marker er okay med det ønskværdige faldtal over 250, konstaterer kornhandleren, som derfor forudser vanskelige afsætningsforhold.

Han understreger, at der ligger virkelig mange analyser bag tallene, da landmændene naturligvis er meget interesserede i at kende virkeligheden for deres egen situation.

De tre nævnte hvedesorter bliver i øvrigt atter dominerende til næste høst suppleret med Solist, som har været årets topscorer, og derfor er udsolgt.

- Det er slet ikke lykkedes. På nær nogle enkeltstående partier er der ingen, der kommer i nærheden af basistallet 140. Rugen bliver svær at afsætte - også til brug i foderblandingerne, så prisfastsættelsen bliver dermed også vanskelig. Endelig har vi i branchen et problem i forhold til brødfabrikanternes forventninger, konstaterer Søren Villumsen.

FAF er meget indstillet på at have dyrkningskoncepter for afgrøderne, men for havre er det vanskeligt, så det er langt den mindste artikel af de fire kornarter.

- Det vil kræve mere samarbejde med afsætningskanalerne, før vi kommer videre, mener Søren Villumsen.

Ærterne har givet en mindre mængde i år, men kvaliteten har været god med 16 procent vand, og der er grundlag for en større interesse for avl af ærter til konsum.

Vinterrapsen bliver der væsentlig mere af næste år bedømt efter udsædsmængden, og hvis overvintringen bliver god. I år lå udbytterne fra 2 til 4,5 tons pr. hektar, og de lave var nok de marker, der burde have været pløjet om, vurderer FAF-direktøren.

I den lokale foderstofforretning i Stenstrup-Lunde producerer man en hel del hestefoder, så dér er man godt tilfreds med at have modtaget væsentlig mere havre i år end sædvanligt.

- Produktionen af hestefoder matcher godt til vores butik, så det er ideelt at have sikret os til eget forbrug uden at skulle anskaffe det fra andre firmaer, siger forretningslederen, Steen Kristiansen.

Han tilføjer, at havren har været tør ved modtagelsen i modsætning til næsten alt andet korn. For byggen og hveden, som er det store indtag, har vandprocenten mest været på 15 til 17 procent.

Hveden har været rigtig god i udbytte, og har haft et proteinindhold omkring 11-12 procent samt en rumvægt på 78-80.

- Vi har endnu ikke afklaret faldtallet i hveden, men vi er yderst opmærksomme på, at det er ugunstigt. Vi har jo allerede set tysk møllehvede i Danmark som foderhvede, så problemet er udbredt, bemærker Steen Kristiansen.

- Mange høstede maltbyggen først, men alligevel blev det ikke optimalt. Kvælstofoptagelsen gennem vækstsæsonen må have indvirket på proteinprocenten, mener Steen Kristiansen.

En sortering i byggen på over 90 er et af de gode tegn, og hektolitervægten ligger omkring 66-68 i det indvejede byg. Skønsmæssigt er udbytteniveauet omkring 54 hkg pr. hektar.

Fra det sydfynske kornfirma lyder meldingen for rugen, at også dér vil faldtallet være et problem, men til gengæld er man fri for meldrøjerne i rugen.

Læs også