Vigtig ventilation og belysning i ridehaller og stalde

Det er vinter, og døgnet har fortsat mange mørke timer. Miljørådgiver Heidi Ledskov fra VKST giver her gode råd omkring krav og anbefaleringer til lys og luft i og udenfor hestestalden

Heidi Ledskov er miljørådgiver i VKST og specialist i regler og love inden for heste, ridehaller og hestestalde. Foto: Henning K. Andersen

Ved etablering og indretning af stalde og ridehaller er det vigtigt at have fokus på ventilation og belysning både i forhold til dyrenes sundhed og trivsel, men også i forhold til sygdomsforebyggelse, arbejdsmiljøet og ikke mindst produktiviteten.

Det påpeger Heidi Ledskov, der er miljørådgiver i VKST og specialist i regler og love inden for heste, ridehaller og hestestalde.

På vkst.dk giver hun en overskuelig redegørelse for regler og krav til belysning og ventilation i hestestalde og ridehaller.

Gode ventilationsforhold

Der er flere grunde til at være opmærksom på gode ventilationsforhold både i stalden og i ridehallen, selvom hesteloven ikke stiller specifikke krav om dette.

- Ifølge hesteloven skal stalden indrettes, så luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for hestene. Hesteloven kræver også, at stalden skal have mekanisk eller naturlig ventilation, som sikrer et naturligt luftskifte.

- Anbefalingerne siger, at man skal sikre den reelle luftkvalitet, hvor blandt andet CO2 (max. 3000 ppm) og ammoniak (max. 20 ppm) holdes på et tilstrækkeligt lavt niveau, ligesom luftfugtigheden helst skal ligge mellem 50-70 procent og ikke overstige 80 procent. En tommelfingerregel er, at luftskiftet i stalden skal være minimum 2,5 gange i timen.

Pas på fugtproblemer

Heidi Ledskov påpeger, at det kan være fristende (især når det er koldt, eller der er kraftig vind) at lukke mest muligt i stalden. Men mangelfuld ventilation kan føre til dårligt indeklima, som i sidste ende kan skade hestene og give fugtskader på blandt andet konstruktionerne i den pågældende bygning.

- Fugtproblemer kan resultere i råd/skimmelsvampe og udgifter til renovering, ligesom det kan give både heste og ryttere/hestepassere luftsvejsproblemer mv., lyder det fra rådgiveren, der påpeger, at hvis der ikke er – eller kan – etableres tilstrækkelig naturlig ventilation i stalden, skal man supplere eller erstatte med mekanisk ventilation.

- Det er også vigtigt at opretholde en god ventilation i ridehuse primært i forhold til konstruktionerne, da der i byggearbejdet ofte ikke er taget højde for tilstrækkelig ventilation, fordi vandingen af ridehusbunden og fordampningen herfra ikke er indregnet i den almindelige konstruktionsventilation, påpeger Heidi Ledskov.

Naturligt og kunstigt lys

I henhold til hesteloven skal der være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden, om nødvendigt suppleret med kunstigt lys, til at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov.

- Desuden skal belysningen være jævnt fordelt, følge en døgnrytme, og kunstig belysning skal være tilstrækkelig til, at hesten til enhver tid kan tilses, og hestene kan se hinanden og omgivelserne. Derudover må belysningen ikke medføre ulempe for hestene, forklarer rådgiveren.

Til orienteringsbelysning anbefales minimum 50 lux, og hvor der arbejdes og tilses heste mindst 100 lux, dog vil der ved strigleplads, behandling og smed mv. være nødvendigt med mere lys, for eksempel 200 lux.

- Kunstig belysning bør placeres, så hesten ikke kan komme til skade, men også så belysningen bagerst i boksene er tilstrækkelig, påpeger Heidi Ledskov.

Restriktiv praksis for ridebanelys

I forhold til ridebaner er det vigtigt at være opmærksom på typen af lamper samt placeringen af lamperne.

- Kunstig belysning bør placeres, så hesten ikke kan komme til skade, men også så belysningen bagerst i boksene er tilstrækkelig.

Heidi Ledskov

Her er det, ifølge Heidi Ledskov, ikke hesteloven, man skal være opmærksom på, men derimod miljølovgivningen. Mange kommuner har en restriktiv praksis, når det kommer til ridebanelys, da de ønsker at begrænse lysforurening i det åbne land mest muligt.

Lamperne bør derfor placeres maksimalt halvanden meter over terræn (for eksempel på ridebanehegnet) samt være nedadvendte.

- Husk at være opmærksom på, at hesten ikke bliver blændet, påpeger rådgiveren, der endvidere minder om, at kraftige projektører på høje master kræver Landzonetilladelse, og vil kræve særlige omstændigheder for godkendelse.

Læs også