Kødkvægproducenter råber på hjælp fra regeringen

Slagtepræmierne bør udbetales aconto og forhøjes i 2020. Det bør regeringen tage op i EU, siger formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Lasse Olsen.

Corona-epidemien har sat salget af kalvestege og andre finere udskæringer fra kødkvæg nærmest i stå.

Stort set al dansk kvægkød bliver solgt til butikker og restauranter på hjemmemarkedet. Eksporten er ganske lille. Så de danske corona-restriktioner rammer producenterne hårdt.

- Restaurationerne er jo lukkede, og konfirmationerne er aflyst. Vi får ikke solgt alle de gode udskæringer eller kalvestegene til konfirmationerne. Det kan slagterierne ikke rigtigt komme af med. Og det har betydet et prisfald på kødet, konstaterer Lasse Olsen, som er formand for Danske slagtekalveproducenter.

Han opgør prisfaldet til godt en krone pr kilo, nu da Danish Crown tirsdag har sat noteringen ned for alle kategorier af kvægkød for tredje gang i medfør af corona-krisen.

Skal kompenseres via slagtepræmierne

- Og hvem ved, hvor prisfaldet stopper, bemærker Lasse Olsen.

Han opfordrer regeringen for at få iværksat en hjælpepakke for de betrængte kvægkødproducenter via slagtepræmierne, som producenterne får udbetalt en gang om året. Udbetalingen for 2020 bliver udbetalt i marts 2021, sådan som landet ligger lige nu.

- Jeg foreslår, at vi får en acontoudbetaling for eksempel allerede i august måned for de første seks måneder af 2020 således, at vi får noget likviditet ud i bedrifterne. Det er jo penge, som producenterne i forvejen har til gode.

Han tør ikke svare på, om forslaget kan være i karambolage med EU-regler for udbetaling af slagtepræmierne, som er en EU-foranstaltning til at understøtte produktion af oksekød.

Lasse Olsen foreslår også, at slagtepræmien forhøjes og at forhøjelsen også udbetales allerede i 2020. Det er et forslag, som den danske regering bør fremsætte i EU, siger han.

- På kvægkongressen sagde fødevareministeren (Mogens Jensen, red.), at han forventede, at slagtepræmien kunne forhøjes i 2021. Det kunne jo være, at den forhøjelse kunne rykkes et år frem. EU er jo i forvejen i gang med at lave alle mulige hjælpepakker, og så må den danske regering jo melde ind, hvad den ønsker sig. Det, håber jeg, at Landbrug & Fødevarer vil arbejde for, siger Lasse Olsen.

Ifølge oplysninger til Effektivt Landbrug blev der onsdag holdt møde på Axelborg om sagen til efter avisens deadline.

Forlænget lukning forværrer krisen

Regeringen annoncerede onsdag en forlængelse til 10. maj af lukningen af restauranter og caféer samt frisører, tatovører og fitnesscentre og lignende.

- Det er en forværring af situationen for vores vedkommende. Jeg havde håbet på, at Mette Frederiksen havde lukket op for restauranterne, måske med et begrænset antal gæster. Der er mange udendørs caféer og lignende, hvor man godt kunne sidde udendørs og spise. Jeg tror, at det kunne have afbødet prisfaldet noget, siger formanden for slagtekalveproducenterne.

Allerede for nuværende er der slagtekalveproducenter, som producerer med underskud. Men billedet er broget.

- Det er forskelligt fra bedrift til bedrift. Nogle er mere robuste end andre. Når man er selvstændig landmand, skal man helst kunne tåle nogle udsving, vi har jo også foderpriser, der kører op og ned. Men der er ikke noget at gøre ved det bortset fra, at man må tilpasse sin bedrift til situationen bedst muligt, siger Lasse Olsen.

Han foreslog for nogle dage siden forud for sin anmodning om en hjælpepakke, at producenterne holdt dyr tilbage fra slagterierne for at holde bunden under noteringen.

Danish Crown har i deres nyhedsbrev tirsdag opfordret kødproducenterne til at holde på deres dyr, ligesom slagteriet også har hævet vægtgrænsen for, hvor store dyrene må være for at blive slagtet, med 80 kilo fra 250 kilo.

Kan give bagslag at holde dyr tilbage

- Så det er også et spor, som Danish Crown forfølger, konstater han Lasse Olsen tilfreds.

Det er dog ikke en strategi uden risiko, siger han også.

- Det er farligt at holde på dyrene. For hvis priserne er i nedadgående prisspiral, så risikerer man bare, at dyrene bliver mindre værd med tiden. Så det er noget, man skal overveje, om man gør. Man skal lave sine egne økonomiske beregninger, siger Lasse Olsen.

I sidste uge skrev Danish Crown i en pressemeddelelse om markedssituationen:

- Salget af mørbrad, oksefilet, højreb og culotter er ramt af, at hoteller, restauranter, konferencecentre, forsamlingshuse, festlokaler og kulturtilbud ligger øde hen. Konfirmationer, bryllupper, seminarer, runde fødselsdage og nu påskefrokosten er blevet aflyst eller udsat på ubestemt tid, så selv om mange forbrugere bruger den ekstra tid hjemme til at lave god mad, så bliver der ikke solgt de samme mængder som normalt. Samtidig er omsætninger af huder til læder nærmest gået i stå, fordi kraftcenteret i den industri ligger i Norditalien.

Læs også