Naturpleje og sen støttebetaling

Af Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Udbetaling af EU-støtte skal efter reglerne ske hurtigst muligt – og senest 1. juni. 

Det får meget opmærksomhed, at Landbrugsstyrelsen tilstræber, at mindst 90 procent af enkeltbetalingen skal være udbetalt inden den 15. december. 

Modsat må vi naturplejere og dermed modtagere af MVJ-tilskud (Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger red.) vente med vores tilskud for pleje af naturarealer. Der har landbrugsstyrelsen nemlig kun ambitioner om at udbetale tilskuddene inden den 1. juni. 

Hvorfor er det så vigtigt at udbetale enkeltbetaling hurtigt, hvorimod vi MVJ-modtagere pænt må vente, til det passer Landbrugsstyrelsen? Og år efter år er det tilsyneladende helst tæt på udbetalingsfristens udløb, og nogle gange flere måneder senere. 

Uden MVJ-tilskuddene er der ikke økonomi i at pleje naturen. Det foregår som oftest på statens arealer. Naturpleje er meget kapitalkrævende med for eksempel indkøb af dyr samt betaling af jordleje hvert år først i april måned. Den jordleje kan staten godt drive ind.

Da der skal være ansøgt om MVJ-tilskud senest 1. september, og MVJ-tilskuddet først udbetales det følgende år. Ja, så skal naturplejeren betale jordleje for både år et og år to, inden det første MVJ-tilskud udbetales. 

Er det rimeligt, at vi som en lille gruppe specialister i naturpleje, mest for staten, skal bruge unødig tid til bankbesøg og bede om mere kredit med yderligere omkostninger til følge grundet langsommelig sagsbehandling fra statens side?

Og et tillægsspørgsmål: Hvad har Landbrug & Fødevarer gjort for at få det tilbagevendende problem med sen udbetaling af MVJ løst?
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også