Rødben: En vader på strandengene

Fuglenes yngletid er meget forskellig fra art til art. Lige nu har arter som eksempelvis natugle allerede fået unger, mens knopsvanen og havørnen er ved at lægge æg. Nogle af de fuglearter, der yngler højt mod nord, er stadig på vinterferie og venter på, at varmen skal indtage de nordlige egne.

Ugens art i fokus er i disse dage både på vinterferie i Danmark og ved at indtage ynglepladser – også i Danmark. Det er rødbenet.

Rødben er let at kende på de lange røde ben, det røde lige næb med sort spids og den gråbrune fjerdragt. I flugten kendes fuglen på hvide vingebagkanter og en tydelig hvid kile på ryggen.

Rødben er omkring 28 centimeter lang og har et vingefang på mellem 45 og 52 centimeter. Hannen vejer 85 til 140 gram og hunnen 110 til 155 gram. Arten yngler, når den er et år gammel og får et kuld af fire æg.

Der er vadefugle, der kan ligne rødben. I felten skal man lægge mærke til fuglens lyd og formen på den hvide aftegning på ryggen.

Føden består af orme, insekter, haletudser og små padder, som den finder på lavvandede arealer og mudderflader, som strandenge og vader.

Der findes to bestande af rødben – en nordvestlig og en centraleuropæisk. De nordvestlige fugle drager afsted i april/maj, og de centraleuropæiske artsfæller er allerede ankommet i marts. Derfor er der både rødben som feriegæster og ynglefugle herhjemme i denne tid.

Rødbenet er ikke en stille fugl, og dens kald og sang er ret nem at kende. Hvis man besøger en strandeng, så er rødbenets lyd en fast bestanddel af lydtapetet. Hvis man kommer for tæt på dens rede, skal den nok fortælle, at den er helt gal.

Man kan finde rødben over hele landet, dog oftest på strandengene langs kysten. Størstedelen af bestanden forekommer i Vadehavet og i Vejlerne.

Læs også