Fem prøver fra udlandet havde alt for høje pesticidrester

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol. Rapporten for 3. kvartal 2021 omfatter resultater for 464 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

I fem prøver er pesticidrester fundet i koncentrationer over grænseværdien, hvor det er vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. Det drejer sig om:

chlorpyrifos i appelsiner fra Egypten og Marokko, imazalil i appelsiner fra Marokko, carbendazim og benomyl i bønner med bælg fra Indien samt ethylenoxid i tørrede ajwainfrø fra Indien. I én prøve af økologiske havrekerner fra Sverige er indhold af chlormequat-chlorid fundet. Indholdet er vurderet til ikke at være i overensstemmelse med varestandarden, skriver DTU Fødevareinstituttet.

Udover de fem prøver med mulige sundhedsskadelige overskridelser var der syv prøver, der indeholdt mængder over den tilladte grænseværdi, heraf blandt andet en prøve dansk hvedemel samt grønkål. Men disse syv vurderes ikke at have store nok mængder til at være til fare for sundheden, skriver DTU Fødevareinstituttet.

 

Læs også