Septoriabekæmpelse kan i flere hvedemarker trækkes lidt

Angrebene af septoria er i øjeblikket svagere end normalt på grund af det tørre forår. Men der har nu været nedbør i den forløbne uge, og der er udsigt til mere nedbør. Og i vårsæd er angrebene af svampesygdomme også fortsat svage.

Ascochyta-bladplet i rødsvingel fotograferet 6. maj i år på Fyn af af Henrik Skovgaard Larsen, Barenbrug. Udsædsbåren smitte af havrebladplet i havre fotograferet 8. maj i år. Havre er normalt ubejdset. Foto: Ghita Cordsen Nielsen Skoldplet i triticale i nummersort i parceller. Blade er udtaget og fotograferet 10. maj i år af Susanne Sindberg, Tystofte. Triticale er som bekendt en krydsning mellem rug og hvede og kan derfor også angribes af skoldplet, men betydende angreb i triticale er meget sjældne. Undersøgelse af vækststadie i vinterhvedemark med sorten Pondus. De to fotos til højre er samme strå. Hvis det er fanebladet, som er synligt på fotoet i midten, så er hveden i vækststadie 37. En nærmere undersøgelse viste dog, at der var et lille faneblad skjult længere nede (foto til højre), så hveden her er i vækststadie 33. Fotograferet 16. maj i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Udviklingen af bygrust lige nu (orange kurve) i vinterbyg i forhold til de to foregående år. Det ses, at angreb af bygrust har bredt sig i den forløbne uge. Kilde: Seges Innovation

Her i uge 20 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til Registreringsnettet på Seges Innovation.

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterbyg

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Angrebene af bygrust har bredt sig i den forløbne uge, mens skoldplet har bredt sig mindre.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter frem til vækststadie 65, som er blomstring.

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i knap 60 procent af de ubehandlede marker med sorten Kosmos. Der er også udløst bekæmpelse af bygrust i 50 procent af de ubehandlede marker med sorten KWS Meridian og i 25-30 procent af de ubehandlede marker med Valerie, Bordeaux og KWS Wallace.

Mest skoldplet er fortsat fundet i Neptun, Bordeaux og KWS Wallace.

Meldug er kun fundet i få marker, og der er udløst bekæmpelse i tre procent af de ubehandlede marker. Meldug anbefales kun bekæmpet til gennemskridning i vækststadie 59 og ved over 75 procent angrebne planter.

Ved behov for svampebekæmpelse omkring skridning anbefales Propulse-holdige løsninger, hvor dosis fastlægges efter smittetryk.

Det gennemsnitlige vækststadie er 50, som er tæt på begyndende skridning, mens de længst udviklede marker er gennemskredne.

Vinterhvede

Der er ikke fundet gulrust eller brunrust.

Der er fra praksis 4. maj meldt om fund af gulrust, som spredte angreb i en mark med Heerup på den nordlige del af Samsø. De mest modtagelige af de nuværende mest dyrkede sorter har to i modtagelighed overfor gulrust, mens de tidligere dyrkede sorter Benchmark og Kalmar havde fire eller tre i modtagelighed.

Heerup dækker 8,3 procent af hvedearealet, KWS Extase 6,9 procent og KWS Lili 1,5 procent af hvedearealet. Vær derfor opmærksom på gulrust i disse sorter. Angreb udvikler sig langsommere i disse sorter end i de mere modtagelige sorter.

Der er udløst meldugbekæmpelse i tre procent af markerne og i forskellige sorter. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter frem til vækststadie 40.

Angrebene af septoria er i øjeblikket svagere end normalt grundet det tørre forår. Der har nu været nedbør i den forløbne uge, og der er udsigt til mere nedbør.

Den første nedbør i længere tid faldt 10.-11. maj, hvor de fleste fik mere eller mindre nedbør. Syddanmark fik også nedbør 12. maj, mens der enkelte steder også faldt regn den 13. maj.

De fleste steder har der lige nu ikke været fire dage med nedbør eller mindst 20 timers vedvarende bladfugt. I sorten Pondus og sortsblandingerne Allround Mix og Power Mix optælles først risikoperioder, som er nedbør eller varighed bladfugt, fra stadie 37, og der udløses tidligst sprøjtning i stadie 39.

Få steder har der været en risikoperiode i perioden 10.-13. maj. Her anbefales bekæmpelse i sorter med tre i modtagelighed (Chevignon, Graham, KWS Lili, LG Skyscraper). Står disse marker kun i stadie 32-33 anbefales bekæmpelse med Orius Max, Folicur Xpert, Prosaro eller Proline Xpert.

I marker med sorter med to i modtagelighed for Septoria, hvor der har været en risikoperiode, anbefales bekæmpelse også, men hvis markerne indenfor en uge er i stadie 37-39, trækkes bekæmpelse til dette tidspunkt, og der anvendes Balaya.

Det er godt at bekæmpe i vækststadie 39, hvor fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene, men ved høj risiko for smitte kan der behandles fem til seks dage før – altså i vækststadie 37-39.

Der anbefales 0,4-0,6 l Balaya ved fanebladssprøjtningen afhængig af sort og nedbørsmængder.

Rug

Der er ikke registreret brunrust. Fra praksis er der dog i enkelte tilfælde meldt om brunrust.

Brunrust fremmes af varmt vejr (15-22°C er optimum) og bladfugt som i kolde nætter med dug. Ved optimale forhold er inkubationstiden, som er tiden fra smitte til symptomer ses, ned til fem til seks dage.

Meldug er kun fundet med svage angreb i en enkelt mark.

Skoldplet findes med svage angreb på de nedre blade i mange marker. Bekæmpelse af skoldplet er kun aktuel efter nedbør, og hvis angreb breder sig opad planten, men bekæmpelse anbefales kun til under skridning i vækststadie 55 og er ikke aktuel i de fleste marker.

Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter til vækststadie 69, som er afsluttet blomstring. Til bekæmpelse kan for eksempel anvendes 0,3-0,35 l Prosaro EC 250. Vær ved brug af midler med nye etiketter og navne opmærksom på de nye triazolregler.

Det gennemsnitlige vækststadie i rug er vækststadie 53, som er under skridning.

Vårbyg

Der er lige nu ikke fundet angreb af svampesygdomme i markerne, dog er der fundet to procent planter med skoldplet i en enkelt mark.

Behovet for at bekæmpe skoldplet fastlægges ved at tælle dage med nedbør fra vækststadie 31, hvor et knæ er udviklet, ligesom der skal være mindst 10 procent angrebne planter. Fem dage med nedbør udløser behandling i modtagelige sorter. I marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning er tærsklen lavere.

Det gennemsnitlige vækststadie er stadie 28, som er tæt på begyndende strækning, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 31, som er et knæ udviklet.

Alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i 40 procent af observationerne, men hovedsagelig svage angreb.

Det højeste angreb er fem til tre procent dækning i Greenway henholdsvis Esquire. Meldug er fundet i 35 procent af markerne og overvejende med svage angreb og med op til en1 procent dækning.

De vigtige behandlinger mod svampe i rajgræs er omkring vækststadie 45-51 og 69. Kun ved kraftigere angreb anbefales en tidligere behandling.

Til bekæmpelse omkring vækststadie 45-51 kan anvendes for eksempel 0,2-0,25 l Entargo blandet med 0,3-0,4 l Orius Max eller blandet med 0,25-0,3 l Folicur Xpert. Der kan også anvendes 0,25-0,3 l Comet Pro blandet med 0,25-0,3 l Orius Max eller blandet med 0,2-0,25 l Folicur Xpert.

Bemærk at Orius Max senest må anvendes under skridning i vækststadie 55. 0,5-0,6 l Balaya kan også anvendes, og midlet må senest anvendes 31. maj.

Det gennemsnitlige vækststadie i alm. rajgræs er 38, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 45.

Sukkerroer

Agricenter ved Nordic Sugar beretter, at efter regnen i sidste uge ses der sporadiske angreb af agersnegle, hvor enkelte roeplanter synker sammen, fordi agersnegle har raspet i stænglen over under jorden. Det er ikke set som et større problem, og efter det er blevet tørt igen, er skaderne minimale.

Angrebet af agersnegle er aftagende med tørt vejr, og når roerne har fire til seks blade er angrebet af mindre betydning end på helt små roer.

De første bedeflueæg og de sorte bedebladlus er fundet, dog ikke i et omfang, så der er behov for bekæmpelse endnu.

Tidligt såede roer er nu mange steder på mere end seks-bladstadiet, og planterne er så store, at der ikke længere er behov for bekæmpelse af trips og runkelroebiller.

Der er i moniteringen set sporadisk forekomst af enkelte sorte bedebladlus. Det er nu vigtigt at undgå »forsikringssprøjtninger« for at skåne de nyttedyr, der findes i markerne, og som bekæmper de første ankomne bladlus.

Der ses nu følgende nyttedyr i markerne: Mariehøne, guldøje, soldaterbiller. I nogle marker ses større forekomster af havehårmyg, fluer med sort eller rødbrun krop, der flyver dovent omkring i roerne. De skader ikke roerne.

I omsåede roer, hvoraf de fleste er sået i perioden fra sidst i april til først i maj, kan ses forekomst af trips, men ikke i et omfang, der giver anledning til varsling om bekæmpelse.

De omsåede marker bør nu følges jævnligt for skader af trips og runkelroebiller, men de forventes at have en hurtig vækst, og at overstå de unge følsomme vækststadier på kort tid.

Den aktuelle bekæmpelsestærskel for trips og runkelroebiller er forekomst af tydelige skader på mere end 50 procent planter.

Læs også