Hoteller og busskure hjalp bier

I 2018 gik et landsdækkende initiativ i luften i Nederlandene: Biernes tilbagegang skulle bremses. Optællinger tyder på, at det har virket - i hvert fald i byerne, skriver Fagmediet Økologisk. Honningbien er dog den klart mest udbredte art, og det bekymrer eksperter.

Det er det nederlandske Ministerium for Landbrug, Natur og Fødevarekvalitet, der er ansvarligt for initiativet, som blev præsenteret i 2018 med opbakning fra 43 samarbejdspartnere. Hensigten har været at bremse tilbagegangen af bier ved at give dem bedre forhold.

I Amsterdam har bystyret eksempelvis oprettet en bæredygtighedsfond på over 200 mio. kr., bygget såkaldte bi-hoteller, som kan være en samling pinde, kviste og træstammer med små hulrum, sået blomster frem for græs flere steder i byen og indført et forbud mod brug af pesticider på offentlige arealer, og i Utrecht har man sået blomster på tagene på busstoppestederne - både for at tiltrække bier og absorbere partikelos og regnvand.

Læs også