Udviklingsbistand er vejen til forretningsforbindelser

Hjælp til at udvikle et fattigt land kommer mangefold tilbage, når landet senere efterspørger danske produkter og samarbejde

Dansk landbrug har en usædvanlig stor eksport til Japan. Et land som både er meget købedygtig og betaler godt. Andre landbrugseksportlande er stærkt misundelige på, at japanerne i så høj grad ønsker danske fødevarer.

Kenneth Høegh, der er projektkoordinator for Agricultural Development Denmark Asia (ADDA), forklarer om baggrunden, at Danmark var blandt de første, der hjalp det fattige, hungerplagede Japan både før – men især efter anden verdenskrig.

- Derved fik vi stor goodwill og mange forbindelser, som senere er blevet til stærke forretningsforbindelser til uvurderlig fordel for dansk landbrug.

- Det er også en stor del af baggrunden for den udviklingsbistand, som vi i dag yder fra dansk side til fattige lande, siger Kenneth Høegh, som avisens udsendte møder i Vietnam.

Som projektkoordinator i Vietnam for ADDA er han med til at omsætte en stor del af den udviklingsbistand, som Danida og private fonde giver til udvikling af det vietnamesiske samfund og landbrug.

Fra land til by

- Her i Vietnam er vi ved at nå målet, fortsætter Kenneth Høegh, mens vi følges på vej ud for at se et af de igangværende projekter nordvest for hovedstaden Hanoi.

- Vietnam har de senere år oplevet vækstrater på over syv procent, og selv om det er faldet lidt på det sidste, så er landet alligevel hastigt på vej til at blive så velstående og dynamisk, at vi nu skal til at gå fra bistand til at lave egentlige forretninger herude for danske virksomheder.

Foreløbig er situationen i Vietnam dog den klassiske, at lønniveauet stiger kraftigt i byområderne, mens landbefolkningen - især i bjergområderne - søger mod byerne for at tjene mere.

- Derfor går landdistrikterne i stå, og landets evne til at producere fødevarer til sig selv falder, fortæller Kenneth Høegh.

Derfor er der i de nærmeste år forsat behov for at hjælpe med at udvikle og støtte landbefolkningen i en grundlæggende fødevareproduktion.

Stigende behov i nabolande

Kenneth Høegh tiltrådte stillingen som projektkoordinator for ADDA's projekter i Vietnam i april i år, hvor han forinden havde erfaring som Danida-rådgiver for udviklingsprojekter i Asien siden 1998. Nu bor han i Hanoi med sin familie.

- Vi satser på, at vietnamesisk landbrug indenfor fem til ti år kan blive selvbærende uden brug af ekstern bistand, og vores opgave dermed er udført, forklarer han.

Derimod er der et stigende behov i de fattige nabolande i Sydøstasien - især i Cambodja, Laos, Bangladesh, Nepal og Myanmar, oplyser han.

Rejsen til Vietnam er sponsoreret af Danida

Læs også