Nyt lav kæmper for vedligeholdelse af vandløbene

Ni lodsejere er gået sammen om at starte Nordøstvendsyssel Vandløbslav for at få en bedre oprensning af vandløbene i Frederikshavn Kommune

Dræn, der står under vand med forsumpede arealer til følge – og arealer, der er så våde, at de ikke længere kan dyrkes.

Sådan er virkeligheden for flere lodsejere med jord i nærheden af vandløb i Frederikshavn Kommune. Det gælder ikke blot landmænd, men også haveejere, golfklubber, sommerhusejere med flere.

Derfor har en gruppe på ni personer taget initiativ til at starte Nordøstvendsyssel Vandløbslav, hvor alle berørte lodsejere kan melde sig ind.

- Vi kan jo se, at vandstanden stiger mere og mere, og vi tror, at det skyldes, at vandløbene ikke vedligeholdes ordentligt, siger svineproducent Niels Kristian Oien, Anneksgaarden i Sæby, der er formand for det nye lav.

Lavet er medlem af landsforeningen Danske Vandløb, som blandt andet kan tilbyde konsulentbistand.

Læs mere i LandbrugNord tirsdag.

Læs også