Mandagsmøder med stor effekt på Christiansborg

- Vi er i EU, og vi skal presse vore politikere, så vi får de samme rammevilkår på begge sider af grænsen, sagde LandboSyds formand Mogens Dall på foreningens generalforsamling.

- Når man bor og virker i grænselandet, er forskellene i landbrugspolitikken i Danmark og Tyskland tydelige, sagde formanden for LandboSyd Mogens Dall i sin formandsberetning i sidste uge på Gråsten Landbrugsskole. Vi skal derfor have de danske politikere til at forstå, at rammerne bør være de samme for at give ens vilkår for produktion og eksport.

Mogens Dall påpegede, at Landbrug & Fødevarer gør sin del af arbejdet for at påvirke politikerne på Christiansborg, men at man også lokalt kan gøre meget.

Gode mandagsmøder
- LandboSyd har en række mandagsmøder med folketingsmedlemmerne Benny Engelbrecht (A), Lotte Rod (RV), Ellen Trane Nørby (V) og Mette Bock (LA). Det forløber fint, og jeg er helt sikker på, at det virker bedre end, hvis vi forsøgte os på Christiansborgs gange. Det er en givende og billig måde at sprede synspunkterne på.

- Vi kan over for vore politikere pege på, at vandløb klassificeres som unikke naturperler på den danske side, mens man på den anden side kigger på evnen til at lede vandet væk fra de oversvømmede marker, kældre og sommerhusområder.

- I 2011 blev den manglende grødeskæring ekstra synlig. Her er det er vigtigt, at vi fastholder kommunerne på deres forpligtelser. Rammevilkår bør i enhver henseende være ens i EU-landene. Når lande som Tyskland og Holland indfaser nye og strengere EU-regler gradvist frem mod 2027, kan Danmark ikke gøre det hurtigere.

Nej tak til BL
- Jeg ser det som en stor udfordring at stå sammen om Landbrug & Fødevarer, sagde Mogens Dall som svar på et spørgsmål fra Jens Peter Aggesen, Sommersted, der er en af initiativtagerne bag Agerskov-gruppen. Han ville gerne vide, om man i LandboSyds bestyrelse kunne tænke sig at drøfte, om man skal følge Nordsjællands Landboforenings formand Herdis Dam og kollektivt søge medlemsskab i Bæredygtigt Landbrug.

Jens Peter Aggesen begrundede sit spørgsmål med, at landbruget under de nuværende forhold ikke har formået at få politikerne på Christiansborg i tale. - Måske burde vi i LandboSyd ansætte en spindoktor, der kunne tale landbrugets sag mere direkte.

- De spørgsmål vil jeg ikke sætte på dagsordenen, sagde Mogens Dall.- Jeg ville ikke kunne se foreningens medlemmer i øjnene, hvis vi med et eller andet flertal fik en indmelding igennem.

- Jeg har ikke noget imod Bæredygtigt Landbrug. Deres stemme skal også høres i den demokratiske proces. Begynder vi først at melde os ind i interesseorganisationer, så bliver det næste vel, at vi samlet skal melde os ind hos ornitologerne eller i Greenpeace. Det kan vi gøre som enkeltpersoner, men jeg ser det ikke som en opgave for vores forening.

Kritik af L & F
Gårdejer Hans Jørgen Hansen, Sydals, kommenterede også formandens beretning. Han havde rosende ord til Mogens Dall, men mente, at Landbrug & Fødevarer burde have en opsang.

- Jeg finder ledelsen for spag og følgagtig, sagde Hans Jørgen Hansen. Han roste Mogens Dalls forslag om, at man ved IT-bøvl burde kunne sende en regning til udbyderne for den tid, som man havde spildt ved tasterne.

Der udspandt sig en livlig debat om bræmmer og pesticidafgifter. Der var enighed om, at der er for mange hindringer for at drive et rentabelt landbrug.

- Vi kan styrke demokratiet i Landbrug & Fødevarer, sagde Mogens Dall. Han pegede på, at man på Landsdelegeretmødet sammen med Nordsjællands Landboforening, Bornholms Landboforening og Landøkonomisk Selskab havde foreslået direkte formandsvalg.

- Forslaget blev desværre ikke vedtaget, sagde Mogens Dall. Men et frø blev sået, og vi har senere modtaget mange positive tilkendegivelser. Så jeg tror på, at vi kan komme igennem med forslaget senere.

- Jeg vil gerne understrege, at vores forslag havde til hensigt at samle landbruget – ikke splitte det, sagde Mogens Dall.

Læs også