Drænvandsanalyser rykker ind på Christiansborg

Venstres Henrik Høegh vil have arbejdet med at finde alternativer til ålegræsværktøjet speedet op. I et skriftligt svar fortæller miljøminister Ida Auken (SF), at hun arbejder med en tidsramme frem mod 2015.

De drænvandsanalyser fra 247 dræn i hele landet, som Videncentret for Planteproduktion er i gang med at indsamle, bringes nu ind på Christiansborg.

- Når vi har de næste drænvandsanalyser i marts, vil jeg bruge dem i mit folketingsarbejde til at få løftet hele den her sag om vandplaner og vores brug af ålegræsværktøjet som forvaltningsværktøj, lyder det fra Henrik Høegh (V).

- En hel del tyder nemlig på, at analyserne viser os, at der er noget, vi skal have kigget på her, forklarer Henrik Høegh.

Lavere end i teorien
Det sker med henvisning til, at analyserne fra november og januar har vist, at indholdet af kvælstof og nitrat i drænvandsprøverne er langt lavere end i de teoretiske beregninger, der danner grundlag for de danske vandplaner.

Nordjyske analyser har eksempelvis vist sig blot at ligge på en tredjedel af de beregnede kvælstofkoncentrationer på godt 15 mg pr. liter.

Netop i Nordjylland rammer vandplanerne lodsejere med afvanding i Limfjordsområdet særligt hårdt på baggrund af de teoretiske kvælstofberegninger, der dikterer en nordjysk kvælstofreduktion på cirka 25 procent af den samlede danske reduktion på 10.000 ton inden udgangen af 2015.

Ålegræsarbejde i foråret
Ifølge Henrik Høegh er der i hele vandplankomplekset derfor behov for at se på, om det såkaldte ålegræsværktøj er det rigtige at bruge som det forvaltningsværktøj, der danner baggrund for de beregnede kvælstofreduktioner.

Han har derfor via Folketingets Miljøudvalg skriftligt spurgt miljøminister Ida Auken (SF) om en status på, hvor langt man er med arbejdet for at finde alternativer til ålegræsværktøjet. Alternativer som en faglig ålegræs-arbejdsgruppe tidligere har anbefalet, der skal findes.

I sit svar skriver Ida Auken og vicedirektør i Naturstyrelsen, Helle Pilsgaard, at de næste vandplaner skal vedtages med udgangen af 2015, og at det er inden for denne tidsmæssige ramme, at ålegræsværktøjet skal videreudvikles og eventuelt suppleres med alternativer.

Det nævnes samtidig i svaret, at man forventer, at arbejdet kan igangsættes her i foråret, og at alle relevante interessenter og eksperter vil kunne indgå i arbejdet med at komme med forslag til en løsning.

Ikke samme tålmodighed
Henrik Høegh er kun delvis tilfreds med dét svar.

- Jeg har tidligere fået et utilfredsstillende svar og derfor spurgt igen. Og nu ankerkender ministeren i sit nye svar, at ålegræsværktøjet er noget, der skal kigges på. Men jeg har ikke samme tålmodighed som ministeren i den her sag.

- En tidsramme, der hedder 2015, er slet ikke godt nok. Vi skal i gang, og der skal arbejdes langt hurtigere. Og vi skal have en grundig debat om hele det her emne. Vi skal jo huske på, at de faktiske målinger af drænvandet viser noget helt andet end de beregninger, som er baseret på det teoretiske ålegræsværktøj.

- Og det glæder mig i den forbindelse, at Ida Auken på landbrugets stormøde i Korsør (den 12. december, 2011, red.), forsikrede, at hun er villig til at lytte og til at tage alternativer til yderligere kvælstofreduktioner ind i de kommende vandplaner - herunder eksempelvis minivådområder og drænfiltre.

- Men der ligger et stort stykke arbejde foran os alle i den her sag. Og når de næste drænvandsanalyser foreligger, så kan vi komme i gang. Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at processen kommer til at foregå langt hurtigere end den tidsramme frem mod 2015, som ministeren og embedsfolkene lægger op til, slutter Henrik Høegh. 

Læs også