Svineproducent i klemme efter afgørelse i Miljøklagenævnet

Sjællandsk svineproducent valgte at bygge trods miljøgodkendelsen var havnet i Miljøklagenævnet. - Kunne jo ikke bare sidde i sofaen og vente, lyder det.

For to og et halvt år siden fik den 24-årige sjællandske svineproducent Kim Kjær Knudsen i Allindemagle en miljøgodkendelse fra Ringsted Kommune til en udvidelse af produktionen med mere end det dobbelte.

Han gik herefter straks i gang med byggeriet af det topmoderne staldanlæg, der var en investering til 25 mio. kr., som gjorde, at der nu var plads til 1.200 søer med en produktion af 35.000 smågrise årligt. Derudover laver han også 6.000 slagtesvin årligt.

Problemet er dog nu, at her to et halvt år efter miljøgodkendelsen fra kommunen kom i hus, - hvilket i øvrigt tog to år - så har Miljøklagenævnet i sidste uge afgjort, at godkendelsen fra Ringsted Kommune skal trækkes tilbage. Det betyder, at kommunen nu har et år til at revurdere svineproducentens godkendelse, som ifølge Miljøklagenævnet indeholder en række fejl.

Generer sig selv
Det hele er et helt grotesk forløb, mener Kim Kjær Knudsen, der er helt uforstående for, at Miljøklagenævnet skulle bruge så lang tid på at nå frem til en afgørelse. På et par arbejdsdage burde man have kunne nå frem til samme resultat, mener han.

- Miljøklagenævnet har hjemvist sagen til Ringsted Kommune efter den har ligget hos dem i to og et halvt år. Det har de gjort på baggrund af, at jeg ikke kan overholde nogle gene- og lugtafstande til nogle lejligheder, som jeg selv ejer, og som ligger i mine ejendomme, siger Kim Kjær Knudsen.

Normalt skal man ikke overholde grænser til de ejendomme, som man selv ejer, men fordi der ligger en lokalplan for ejendommen, som er lavet tilbage, hvor der var en tidligere ejer af ejendommen end Kim Kjær Knudsen, så mener Miljøklagenævnet, at Ringsted Kommune har fejlet, da de ikke har taget hensyn til denne lokalplan.

Chancen for Kim Kjær Knudsen er nu, at Ringsted Kommune annullerer lokalplanen, hvilket der også arbejdes for.

Et andet punkt, der dog også skal kigges på, handler om, at kommunen har vurderet, at en sø, der ligger halvanden kilometer væk, ikke vil blive nævneværdigt påvirket af ammoniak som følge af udvidelsen på gården. Kommunen har dog ikke vurderet konsekvensen for syv mindre søer/ vandhuller, der ligger nærmere staldene - selvom de omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Kan godt sove om natten
Selv er den sjællandske svineproducent helt rolig. I den lokale avis i det midtsjællandske, som også blev gengivet i flere landsdækkende medier i et Ritzau-telegram, har det ellers været fremme, at han har et gevaldigt problem.

- Det kan jeg ikke genkende. Vi har en løsning for det, så værre er det ikke. Jeg kan godt sove om natten, lyder det fra Kim Kjær Knudsen, der fortæller, at han også blev ringet op af sin bank efter artiklen i den lokale avis.

- De var forståeligt nok lidt bekymret, og synes ikke lige, at det var så sjovt. Derfor måtte jeg også lige forklare dem, hvordan det hele hænger sammen, siger han.

Tog chancen
Til spørgsmålet om hvorfor i alverden han valgte at satse og bygge på trods af, at miljøgodkendelsen var indklaget for Miljøklagenævnet, lyder svaret:

- Hvad skulle jeg ellers gøre? Hvis jeg ikke havde lavet udvidelsen, så havde jeg jo også bare stadig bare siddet i sofaen og kigget ud af vinduet, lyder det fra Kim Kjær Knudsen, der fortæller, at han også har nogle terminer, der skal betales.

Han fortæller, at han jo købte ejendommen med det formål at udvide produktionen, og alle budgetter er sat op efter det. Samtidig så mente han for to og et halvt år siden ikke, at de klager, som der lå, ikke ville have de store betydninger. Han holder sig også til, at den klage, som har fået medhold i Miljøklagenævnet går på Ringsted Kommunes sagsbehandling.

De klager, som gik direkte på ting i godkendelsen med store betydninger for driften har ikke fået medhold, fortæller han.

Glade naboer
Udvidelsen i Allindemagle er blevet påklaget af både det Økologiske Råd samt flere naboer.

Disse naboer, der har samlet sig i gruppen »Allindemaglegruppen« udtaler sig til Dagbladet Ringsted, at de er meget tilfredse med Miljøklagenævnets afgørelse.

- Vi er glade for, at de ting, vi har påpeget, er taget alvorligt af Miljøklagenævnet. Kommunen har fejet flere punkter af banen, som den burde have taget til sig, da vi påpegede det, siger Mona Blenstrup således til avisen.

Læs også