Sneen er ikke kun til besvær

SNERYDNING: Maskinstationerne er ikke så kede af vintervejret. Det giver en kærkommen ekstra omsætning i en ellers stille tid.

Uanset den meget omtalte globale opvarmning har vi både her i Danmark og i vore nabolande de seneste to-tre uger haft mere vinter med mere sne og lavere temperaturer end i flere år.

Således har store dele af Fyn siden midten af december oplevet varierende mængder af sne, som har givet problemer både på land og i by og på såvel store som små veje.

Sneen har blandt andet medført travlhed hos de mange fynske maskinstationer, som har aftaler med kommuner, virksomheder og andre om snerydning, saltning og anden vintervedligeholdelse.

Kærkommen travlhed
- Sneen betyder, at der er travlhed i disse dage, lød det fra formanden for DM&E Fyn (tidligere Fynske Maskinstationer), maskinstationsejer Jørgen Jørgensen, Hjadstrup Maskinstation, i den forgangne uge.

- Mange af foreningens medlemmer har aftaler med kommuner og virksomheder om at udføre snerydning, og det betyder da noget mere omsætning, påpeger Jørgen Jørgensen. Nogle maskinstationer har haft rigtig travlt, og vi har også selv kørt en del. Vi kører blandt andet med en sneplov for Nordfyns Kommune, og vi passer nogle pladser og fortove i Otterup med rydning og saltning.

- Det er kærkomment på denne tid af året, hvor markarbejdet i landbruget stort set ligger stille, og hvor entreprenørerne heller ikke har så meget at lave.

Lastbil eller traktor
- Det er nok de færreste, der har haft behov for at indkalde ekstra mandskab, påpeger de fynske maskinstationers formand. Man klarer det med det beredskab, der er. Hos os drosler vi således værkstedsarbejdet ned, når der skal ryddes sne og saltes.

- Nogle vognmænd har ment, at de mister noget omsætning, fordi maskinstationer, anlægsgartnere og landmænd også vil ud at køre og rydde sne.

- På de store veje er lastbilerne helt klart bedst til at køre med sneplov, men småvejene egner sig ikke til snerydning med lastbiler. Vi har sneploven monteret på en 180 hk traktor, og den er særdeles velegnet til at rydde sne på de mindre veje. For eksempel har vi den store fordel, når vi kører med en traktor, at vi har mulighed for at bakke ind til siden eller helt væk fra vejen, så andre kan komme forbi. Den mulighed har man normalt ikke med en lastbil.

Aftaler med Odense Kommune
I tirsdags var Landbrug FYN på besøg hos Egekærslund Maskinstation i Skt. Klemens syd for Odense, der i flere år har haft aftaler med Odense Kommune om snerydning og saltning på veje og fortove m.m.

- Det er en kærkommen mulighed for at holde medarbejderne beskæftiget på denne årstid, hvor vi ikke kan komme i marken, siger Kurt Lundsgaard Andersen, der sammen med sin kone, Helle, for tre år siden som tredje generation overtog Egekærslund Maskinstation.

- Vi har faste aftaler med Odense Kommune, som betyder, at vi for øjeblikket har syv mand beskæftiget med at feje og salte fortove, parkeringspladser og andre udendørs arealer. De kan klare det med den smule sne, der er lige i disse dage, men med de store mængder, der var før jul, kom vi også ud med plov på.

- Desuden har vi tre sneslynger, men de har ikke været i gang i flere år. Ligeledes er der sket den ændring, at man ikke længere kører sneen væk inde fra byen. I stedet bliver den skrabet sammen i nogle bunker.

Prioritering
- Nogle steder har man hørt, at folk har klaget over snerydningen, som, de mener, er blevet dårligere, fordi kommunerne skal spare. Mit indtryk er, understreger Kurt Lundsgaard Andersen, at der ikke bliver lavet en dårligere snerydning, fordi der er problemer med at få budgetterne til at holde. Derimod sker der en prioritering af, hvilke veje der skal ryddes og hvornår.

- Der vil altid være en prioritering. Det gælder nok især i de nye sammenlagte kommuner, hvor der kan have været forskel på serviceniveauet. Det betyder, at nogle nu oplever en højere standard end før, mens andre oplever, at standarden - for eksempel for snerydning - er blevet ringere, end man har været vant til.

- Det har givet utilfredshed i nogle kommuner. Men i Odense Kommune, der er den samme nu som før, og som vi har aftaler med, der føler vi ikke, at der er sket forringelser, vurderer Kurt Lundsgaard Andersen. Derimod kan det måske give problemer, at saltlagrene er ved at være tømte.

Læs også