Baltic Pipe bliver forsinket på Sjælland

De havde håbet på at blive færdige med at lægge Baltic Pipe-ledningen i jorden på Sjælland i år. Men flere faktorer gør nu, at arbejdet ikke bliver færdig til tiden, meddeler Energinet.

Vådt vejr sidste efterår og vinter samt dette forår betød, at arbejdet med at lægge Baltic Pipe-ledningen i jorden på Sjælland allerede fra begyndelsen var bagud på tid.

For at undgå, at de store maskiner lavede uforholdsmæssigt store strukturskader på lodsejernes marker, kom arbejdet i gang en måned senere end planlagt.

Siden betød coronapandemien, at Energinets hollandske entreprenør også blev forsinket. Der har også været tekniske udfordringer, særligt med beskyttelse af svejsningerne på gasrørene, som har kostet tid i arbejdet med at få bygget rørledningen og genetableret den 70 kilometer lange strækning på tværs af Sjælland, lyder det fra Energinet.

- Vores entreprenør har ikke kunnet følge den tidsplan, vi har aftalt, og vi er derfor langt bagud. Vi må erkende, at vi ikke kan nå at blive færdige i år, inden vejret bliver for dårligt til det tunge anlægsarbejde, siger projektleder i Energinet, Nina Frøkjær Vendelboe, og fortsætter:

- Det rammer desværre en stor del af vores lodsejere, som skal trækkes med os meget længere, end vi oprindeligt havde regnet med. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, og vi beklager de ekstra gener, det medfører for lodsejerne. Vi gør alt, hvad vi kan for både at minimere generne og blive færdige så hurtigt som muligt, siger hun.

Vil undgå strukturskader

Arbejdsprocesserne med de tungeste maskiner vil stå stille hen over vinteren for at undgå, at arbejde i vådt vejr laver unødige strukturskader på jorden. Andre processer, som for eksempel svejsning vil fortsætte, hvis det er muligt, for at sikre, at arbejdet afsluttes hurtigst muligt. 

Energinet forventer nu, at hele anlægsarbejdet på Sjælland først er afsluttet til næste sommer i stedet for som oprindeligt planlagt med udgangen af 2020.

- Vi vil forsøge at fortsætte med de lettere processer, som for eksempel samling, svejsning og coating af rørsektionerne. Det helt tunge arbejde, hvor vi løfter rørsektionerne ned i den gravede rende, og alt gravearbejdet, planlægger vi at fortsætte med til november og så genoptage det igen til foråret. Det er det bedste kompromis mellem at blive færdig så hurtigt som muligt og samtidig tage hensyn til landmændenes berettigede bekymring for skader i marken, siger Nina Frøkjær Vendelboe.

Erstatning for afgrøder

For en del af lodsejerne på Sjælland betyder forsinkelserne på anlægsarbejdet på Sjælland, at de mister endnu en sæsons afgrøder på det 32 meter brede arbejdsbælte og andre arbejdsområder, der bliver brugt til anlægsarbejdet på Baltic Pipe.

Lodsejerne vil modtage erstatning for deres tabte afgrøder på samme måde som hidtil for både tabte afgrøder og de ekstra gener i driften, som anlægsarbejdet medfører.

Ny tidsplan

Energinet har udarbejdet en ny tidsplan for anlægsarbejdet på Sjælland, hvor man kan få overblik over forsinkelserne på de enkelte strækninger hen over øen

Tidsplanen er behæftet med en del usikkerhed, da anlægsarbejdet stadig er meget afhængigt af vejret.

- Tidsplanen forsøger at tage højde for den usikkerhed, som vejret udgør. Hvis det bliver godt og tørt vejr hele vinteren, så kan vi nå rigtig langt, men der er lagt ekstra tid ind i tilfælde af, at vejret bliver som sidste vinter. Det er en robust tidsplan, samtidig med at vi har forsøgt at være ambitiøse, så vi kan få afsluttet arbejdet hurtigst muligt, siger Nina Frøkjær Vendelboe.

hka
 

Fakta om Baltic Pipe

  • Den offentlige danske forsyningsvirksomhed Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System bygger sammen gasrørledningen Baltic Pipe, som forbinder de norske, danske og polske gassystemer
  • Baltic Pipe består blandt andet af en 210 kilometer ny gasrørledning tværs over det sydlige Danmark
  • Baltic Pipe får en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året
  • De samlede omkostninger til Baltic Pipe skønnes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner

    Kilde: Energinet

Læs også