Danske landmænds gæld falder fortsat markant

Hver heltidslandmand skylder nu 26,8 millioner kroner i snit. Gældsprocenten er den laveste siden 2009.

Risikoen ved at drive landbrug er på vej ned. Landmændenes gæld er blevet mindre og omkostningerne til finansiering er faldet, viser en analyse fra Seges.

På fem år er de danske heltidslandmænds samlede gæld faldet med 30 milliarder kroner til 235 milliarder kroner. Det svarer til 26,8 millioner kroner pr. bedrift i gennemsnit.

Især tre ting skubber bag på udviklingen: Lave renter, fornuftige priser og øget effektivitet i dansk landbrug. Derudover er der en tendens til, at både bankerne og landmændene i dag hellere vil nedbringe gæld end at bruge overskudslikviditet på at forbruge, investere og ekspandere, som det skete før finanskrisen.

Markant mindre bankgæld

Alene bankgælden er faldet med hele 15 milliarder kroner siden 2015, så den i 2019 kom ned på 37 milliarder kroner eller 16 procent af landbrugets gæld, mens realkreditgælden udgjorde 171 milliarder kroner eller 73 procent efter et fald på otte milliarder kroner.

Anden gæld (leverandørgæld, m.v.)  var i 2019 på 27 milliarder kroner svarende til 11 procent. Af banklån udgør kassekreditten 5,6 procent.

Landmændene har i dag flere lån i fast rente på bekostning af lån med variabel rente.

Således er lån med fast rente steget med 10 milliarder kroner siden 2015 til nu 52 milliarder kroner. Lån med variabel rente er faldet med 30 milliarder kroner siden 2015, fra 213 milliarder kroner til 183 milliarder kroner.

Fortsat udfordret 

Seges vurderer i analysen, at dansk landbrug samlet set fremstår som et mere robust erhverv, selv om der stadig er stor økonomisk spredning mellem bedrifterne og driftsgrenene.

Den eneste driftsgren der ikke har oplevet en nedgang i gælden, er planteavlen. Den driftsgren der har oplevet det største fald, er landmænd med smågrise- og integreret produktion. Her er gælden faldet med 13,2 milliarder kroner siden toppen i 2016.

For mælkeproducenterne har faldet også været markant – 9,3 milliarder kroner.

Samtidig er aktiverne stort set ikke faldet i værdi på nær i planteproduktionen.

Svine-andel er faldet

Svineproducenternes andel af landbrugets samlede gæld er faldet fra 35,3 procent til 30,7 procent, mens mælkeproducenternes samlede andel er faldet fra 33,2 procent til 30,2 procent.

mip

Læs også