Succes med tilskudsansøgning til sit kvægbrug

Den himmerlandske mælkeproducent Anders Iversen Mosdal, har flere gange benyttet sig af muligheden for at indsende en ansøgning med håbet om, at få del i puljen om støtte via Landdistriktsprogrammet. Senest har han fået tilsagn til en udvidelse på 139 sengepladser, et vandrensningsanlæg og LED-belysning.

Anders Iversen Mosdal er mælkeproducent med 240 malkekøer og driver 350 hektar på Hjortholm ved Skørping, lige i udkanten af Rold Skov og med Madum Sø få hundrede meter væk. Her har han drevet sit landbrug i 17 år – de første år som et I/S med sin far.

Løbende er produktionen udviklet, der er renoveret og bygget til. Projekter, hvor der ofte er blevet vedlagt en ansøgning om tilskud.

- Projekterne skal kunne hænge sammen både med og uden tilskud, synes jeg. Tilskuddet er derfor ikke afgørende for projektet, men en hjælp, som betyder en mindre bankgæld. Så snart tilskuddet er udbetalt tager det noget af den dyreste forrentning og sænker 0-punktet i investeringen, forklarer Anders Iversen Mosdal om baggrunden for at søge.

Landboforening får æren af succes

Selv siger himmerlændingen, at han faktisk har oplevet ret stor succes, når han har sendt en ansøgning afsted og altid, på nær en gang, fået tilsagn. En ting, som han langt fra selv tager æren for, men derimod giver til Agri Nord og miljørådgiver Carsten Aarup og projektkonsulent Ellen Friche Nielsen, som har hjulpet ham.

Senest har de hjulpet med en ansøgning om tilskud til 139 sengepladser, ved en forlængelse af kostalden, samt vandrensning og LED-belysning.

Landmanden har tidligere blandt andet fået tilskud til en foderblander, robotskraber og tankoverdækning.

Tilsagn om 139 kopladser

De seneste par år har der været gang i to større byggeprojekter på Hjortholm. Der er blevet bygget en ny kviestald i 2018 og kostalden er blevet forlænget i 2019, så der lige nu er 240 malkekøer i stalden.

- Der blev søgt til 139 kopladser og et vandrensningsanlæg. Vi kunne også have taget gylletanken og plansiloerne med, men det er hele tiden en afvejning. Vi valgte at lade være og dermed have en bedre omkostningseffektivitet, forklarer Anders, som gik i gang med byggeriet sidste sommer.

Her havde han forinden indsendt en ansøgning, modtaget en kvittering og fået et tilsagn om tilskud i februar 2019.

Kostalden er en 6-rækket sengebåsestald med foderbord i midten, spalter og madrasser i sengebåsene. Køerne flyttede ind kort før jul sidste år og i februar i år sendte Anders Iversen Mosdal en ansøgning om udbetaling afsted – pengene modtog han i sommers.

Kviestalden fik afslag

Helt så let gik det ikke året før, i 2018, hvor Anders sendte en ansøgning afsted på en ny kviestald og gik i gang med at bygge straks efter, han havde modtaget en kvittering for at have indsendt ansøgningen.

- Jeg vidste, at jeg gik i gang på egen risiko, men husene var så ringe, de var fra 1930´erne, at der skulle ske noget og derfor skulle projektet laves uanset om det blev med eller uden tilskud, fortæller Anders, som fik bygget en rødstensstald med sort tag, præcis i samme stil som 70´er bygningerne på stedet.

Kvierne flyttede ind sidst i 2018 og Anders fik for første gang samlet alle sine dyr på samme ejendom.

- Men i april 2019, altså efter jeg havde fået tilsagn til kostalden, fik jeg et afslag, fortæller Anders Iversen Mosdal.

Omkostningseffektiviteten var for lav

Der var ærgrelse på Hjortholm, men for Anders, kom afslaget ikke helt ud af den blå luft.

Med en ansøgning til en kviestald med plads til 200 dyr, var han godt klar over at omkostningseffektiviteten var lav.

- Selvfølgelig søgte jeg, fordi jeg gerne ville have pengene, men kviestalden skulle bygges under alle omstændigheder. Og derfor var projektet lavet, så det selvfølgelig kunne lade sig gøre både med og uden tilskud. Og da vi i samme periode var i gang med ansøgningen til flere kopladser i kostalden, valgte jeg at lave en til kviestalden også, fortæller Anders Iversen Mosdal.

Hurtig sagsgang

Anders Iversen Mosdal er glad for, at han allerede i sommers fik udbetalt tilskuddet fra kostalden.

- Jeg søgte om pengene i februar og når man tager Corona i betragtning, synes jeg faktisk det er gået stærkt. Man hører sommetider om sager, hvor der går år og sådan har det på ingen måder været her, forklarer han.

Selv har han gennem de flere ansøgningsforløb, han har været igennem, lært, at man også selv kan gøre meget for en enkel sagsgang.

- Jeg sørger for, at ansøgningen jeg sender, også er det jeg reelt vil bygge, så der ikke kommer ændringer undervejs, for det kan nemt forlænge processen. Så har jeg også lært vigtigheden i at tjekke om navne, adresser, opgaver og så videre, som står på for eksempel regninger, er rigtige. Og ellers få det rettet, inden det sendes ind, fortæller han.

Projektet skal give mening

Den himmerlandske mælkeproducent holder sig løbende orienteret om, hvilke tilskudsordninger der kører.

- Vi holder øje med, hvad man kan søge tilskud til og sender en ansøgning afsted når det giver mening. Der har tidligere været tilskud til blandt andet GPS-udstyr, men det var vi ikke klar til på det tidspunkt og så lader vi selvfølgelig være med det, forklarer han og pointerer, at ansøgningen ikke skal sendes afsted for enhver pris.

- Projektet skal have en chance ellers søger jeg ikke. Det er ikke gratis at lave en ansøgning, der går mange konsulenttimer med det. Og jeg bruger også rigtig mange timer på det, fortæller Anders, som løbende spørger sine konsulenter til råds, når han får en ide og får brugbar feedback tilbage om hvad der er realistisk.

- De har et større overblik og ved, hvad der er blevet søgt til. Nogle ting forkaster jeg igen med det samme, mens andre er noget, jeg arbejder videre med, siger han.

Sidste chance for tilskud til nybyg og tilbyg

Ansøgningsrunden for modernisering af kvægstalde er ved at nå sin afslutning. Derfor er det sidste udkald for dem, der gerne vil bygge nyt eller bygge til.

ANSØGNINGSFRIST Den 30. oktober slutter ansøgningsperioden for modernisering af kvægstalde. En ordning rådgivningsvirksomheden Agri Nord har oplevet god tilslutning til.

- Der har været en fin interesse og jeg ved, at der er mange, der har haft travlt i marken, men har planer om at bygge nyt eller bygge til, og det er nu de skal begynde at røre på sig, ellers løber tiden fra dem, fortæller Ellen Friche Nielsen, som er projektkonsulent ved Agri Nord.

De ansøgninger rådgivningsvirksomheden har fået i hænderne er primært til kostalde, med eller uden malkestald og en overvejende del af dem er tilbygningsprojekter.

Der er 85 millioner kroner i puljen, som kommer fra Landdistriktsprogrammet, der udløber i år. Der er endnu ikke genforhandlet et nyt program og derfor er det også uvist hvornår der igen bliver en pulje for nybyg og tilbyg.

- 2021 og 2022 er overgangsår. Her kommer der to puljer – en til miljøteknologi og en til økologisk investeringsstørre. Derfor er det tidligst i 2023 og måske går der længere tid endnu inden man igen kan søge til nybyg og tilbyg, fortæller Ellen.

I den nuværende ordning er det ikke nødvendigt at indhente tilbud, da tilskuddet gives ud fra en fast pris. Tilskuddet er på 20 procent af det samlede byggeprojekt. Foruden at søge til nybyggeri eller en tilbygning er der krav om, at vælge minimum en miljøteknologi.

- Det kan for eksempel være teltoverdækning, fasefodring, overvågningsudstyr eller lignende, forklarer Ellen Friche Nielsen.

Læs også