Færre førstelægssøer kræver øget fokus på søernes holdbarhed

Det er individuelt fra besætning til besætning, hvor stor andelen af 1. lægs søer skal være ifølge SvineRådgivningen. Konsulenterne understreger imidlertid, at det absolut vigtigste i dette arbejde er at sikre gode søer med en høj produktivitet på alle parametre.

I Danmark har vi de sidste mange år haft cirka 23 procent 1.lægs søer. I gennemsnit betyder det, at 52 procent af de danske søer udskiftes hvert år.

- Vi ved, at omkostningerne til polte, hvad enten det er indkøb eller egen produktion, er en ret væsentlig del af produktionsøkonomien, og hvis de omkostninger kan reduceres uden at gå på kompromis med effektiviteten, så vil det jo alt andet lige være godt for bundlinjen, lyder det fra SvineRådgivningen, der sætter fokus på emnet i deres seneste nyhedsbrev »SvineNyt«.

Fokus på holdbarhed

- De mest produktive søer i besætningen er 2.-4. lægs søer, og dem vil vi naturligvis helst arbejde med, men dem kan vi selvfølgelig kun have, hvis vi også sætter nogle nye dyr ind i besætningen.

Ifølge svinerådgiverne, så skal der sættes fokus på søernes holdbarhed, både når der måles på so-dødeligheden og udsætning af unge søer, hvis vi skal arbejde med en lavere andel af 1. lægs søer.

Der skal i langt højere grad fokus på, at der ikke er for mange af de unge søer, der udsættes, hverken til slagt eller som død.

- Giv søerne en reel chance for at vise deres potentiale. Vi kan ikke, med statistisk sikkerhed, udsætte en so på produktionsresultater, før den er i 3. læg, fordi management-faktoren her er så stor, lyder det fra rådgiverne. De nævner, at indslusning af polte, herunder sortering og staldforhold også er vigtigt, når der skal arbejdes med holdbarhed.

Mål på alle parametre

- Der er mange parametre vi skal måle på, når der skal tages stilling til, om en so skal slagtes eller ej, og med krav om høj effektivitet i besætningen er det nødvendigt, at søerne er gode på alle parametre.

Søer, der vurderes til ikke at kunne klare sig i drægtighedsstalden igen efter løbning, eller kunne præstere i farestalden efter næste faring, skal slagtes.

 - Hvis man sænker andelen af 1. lægs søer fra 23 til 20 procent, så svarer det til, at udskiftningsprocenten sænkes fra 52 til 46 procent. Der er lig med 60 dyr pr. år i en besætning med 1.000 årssøer, lyder det fra rådgiverne, der påpeger, at når der sættes økonomi på dette, har det selvfølgelig en stor værdi at spare nogle polte, men beløbet er meget lille i forhold til at opretholde og sikre en god effektivitet i besætningen.

Så hvorvidt en andel på 23 procent 1. lægs- søer er det rigtige niveau, er helt individuelt fra besætning til besætning.

- Det absolut vigtigste i dette arbejde er at sikre gode søer med en høj produktivitet på alle parametre, understreger rådgiverne, der opfordrer til at starte arbejdet med at vurdere på so-dødelighed og holdbarhed på de unge søer.

cab

Læs også