bannerPos

Færre førstelægssøer kræver øget fokus på søernes holdbarhed

Ifølge SvineRådgivningen, skal der sættes fokus på søernes holdbarhed, både når der måles på so-dødeligheden og udsætning af unge søer, hvis vi skal arbejde med en lavere andel af 1. lægs søer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
01-10-2019 10:42

Det er individuelt fra besætning til besætning, hvor stor andelen af 1. lægs søer skal være ifølge SvineRådgivningen. Konsulenterne understreger imidlertid, at det absolut vigtigste i dette arbejde er at sikre gode søer med en høj produktivitet på alle parametre.

I Danmark har vi de sidste mange år haft cirka 23 procent 1.lægs søer. I gennemsnit betyder det, at 52 procent af de danske søer udskiftes hvert år.

- Vi ved, at omkostningerne til polte, hvad enten det er indkøb eller egen produktion, er en ret væsentlig del af produktionsøkonomien, og hvis de omkostninger kan reduceres uden at gå på kompromis med effektiviteten, så vil det jo alt andet lige være godt for bundlinjen, lyder det fra SvineRådgivningen, der sætter fokus på emnet i deres seneste nyhedsbrev »SvineNyt«.

Fokus på holdbarhed

- De mest produktive søer i besætningen er 2.-4. lægs søer, og dem vil vi naturligvis helst arbejde med, men dem kan vi selvfølgelig kun have, hvis vi også sætter nogle nye dyr ind i besætningen.

Ifølge svinerådgiverne, så skal der sættes fokus på søernes holdbarhed, både når der måles på so-dødeligheden og udsætning af unge søer, hvis vi skal arbejde med en lavere andel af 1. lægs søer.

Der skal i langt højere grad fokus på, at der ikke er for mange af de unge søer, der udsættes, hverken til slagt eller som død.

- Giv søerne en reel chance for at vise deres potentiale. Vi kan ikke, med statistisk sikkerhed, udsætte en so på produktionsresultater, før den er i 3. læg, fordi management-faktoren her er så stor, lyder det fra rådgiverne. De nævner, at indslusning af polte, herunder sortering og staldforhold også er vigtigt, når der skal arbejdes med holdbarhed.

Mål på alle parametre

- Der er mange parametre vi skal måle på, når der skal tages stilling til, om en so skal slagtes eller ej, og med krav om høj effektivitet i besætningen er det nødvendigt, at søerne er gode på alle parametre.

Søer, der vurderes til ikke at kunne klare sig i drægtighedsstalden igen efter løbning, eller kunne præstere i farestalden efter næste faring, skal slagtes.

 - Hvis man sænker andelen af 1. lægs søer fra 23 til 20 procent, så svarer det til, at udskiftningsprocenten sænkes fra 52 til 46 procent. Der er lig med 60 dyr pr. år i en besætning med 1.000 årssøer, lyder det fra rådgiverne, der påpeger, at når der sættes økonomi på dette, har det selvfølgelig en stor værdi at spare nogle polte, men beløbet er meget lille i forhold til at opretholde og sikre en god effektivitet i besætningen.

Så hvorvidt en andel på 23 procent 1. lægs- søer er det rigtige niveau, er helt individuelt fra besætning til besætning.

- Det absolut vigtigste i dette arbejde er at sikre gode søer med en høj produktivitet på alle parametre, understreger rådgiverne, der opfordrer til at starte arbejdet med at vurdere på so-dødelighed og holdbarhed på de unge søer.

cab

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next