bannerPos

Mogens Jensen skærper kontroller i svinestalde

Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil nu stramme kontrollen af dyrevelfærd i svinestaldene væsentligt. Arkivfoto: Lasse Ege Pedersen

Det er fuldstændig uacceptabelt, at mere end hver tredje landmand fik en sanktion, og at der var en stigning i de mest alvorlige overtrædelser, da Fødevarestyrelsen var på dyrevelfærdskontrol i svinestaldene i 2018. Sådan lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen (S), som nu varsler en væsentlig forøgelse af kontrollen med svinebranchen.

- Det kan simpelt hen ikke passe, at vi år efter år skal være vidne til, at et urimeligt højt antal landmænd ikke sørger for den mest basale lovbestemte dyrevelfærd for de dyr, de har i deres varetægt. Og så gør det selvfølgelig sagen ekstra grel, at vi ser en stigning i de mest voldsomme overtrædelser, siger Mogens Jensen med henvisning til, at der var en stigning i politianmeldelser fra 13 til 23, selvom der blev foretaget færre kontrolbesøg end året før.

Langt de fleste politianmeldelser blev givet for, at syge eller tilskadekomne dyr ikke fik fornøden pleje eller behandling.

- Dansk landbrug og danske fødevarer skal være i verdensklasse, både når det angår dyrevelfærd, medicinforbrug og fødevarekvalitet. Jeg vil hurtigst muligt indkalde branchen og andre parter til drøftelse af, hvordan vi får bedre dyrevelfærd i de danske svinestalde. Der er for mange grise, som ikke har det godt nok, og det skal vi have fundet løsninger på, siger Mogens Jensen.

Vil have færre døde

I 2018 var det ti procent af besætningerne, som fik kontrol. Fødevareministeren kan endnu ikke sætte tal på hvor mange svinebedrifter, der fremover skal have kontrolleret dyrevelfærden. Det vil blandt andet afhænge af kapaciteten i Fødevarestyrelsen.

Stik imod ambitionerne i Svinehandlingsplanen fra 2015 er dødeligheden blandt pattegrise og søer desuden steget fra 2017 til 2018. Det viser en opgørelse fra Seges Svineproduktion. Fødevareministeren vil derfor få undersøgt hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i gang for at vende udviklingen.

- Det er bekymrende og helt utilfredsstillende, at det går den forkerte vej med tallene for dødelighed hos både pattegrise og søer i staldene, lyder det fra ministeren.

mip

Dimittend fra JU Århus vinder Årets Agrarøkonompris

”Fremtidens landbrug” er titlen på Jeppe Lykkegaard Christensens afslutningsopgave på Agrarøkonomstudiet, som han nu har vundet ”Årets Agrarøkonompris” med.

Vegetarer og landmænd skal i kødet på hinanden

Fremtidens landbrugsproduktion er til debat på Grindsted Landbrugsskole, når vegetarer og landmænd mødes.

Kyllingeproducent kan bygge større huse ved hjælp af god ventilation

Det er ikke et problem at ventilere et bredt og langt hønsehus, selvom det længe har været opfattelsen blandt mange. Det er kyllingeproducent Kjeld Andersen et godt eksempel på. Han bruger blandt andet selvrensende vekselvarmere i Skandinaviens største kyllingehus, der holder strøelsen og luften tør.

Nord-West-noteringen stiger igen-igen

Som ventet steg Nord-West-noteringen med en euro til 61 euro denne mandag. Det forventes, at den stiger til 63 euro i næste uge.

DLG får ny vicekoncerndirektør

Brian K. Mathiesen er DLG's nye vicekoncerndirektør for Group Finance & Accounting. Han tiltræder den 1. januar, og bliver en del af DLG's Group Management med ansvar for koncernens regnskabs- og controllingfunktion, skatteområdet og bogholderiet for koncernens danske selskaber.
Side 1 af 1696 (33915 artikler)Prev1234567169416951696Next