Mogens Jensen skærper kontroller i svinestalde

Det er fuldstændig uacceptabelt, at mere end hver tredje landmand fik en sanktion, og at der var en stigning i de mest alvorlige overtrædelser, da Fødevarestyrelsen var på dyrevelfærdskontrol i svinestaldene i 2018. Sådan lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen (S), som nu varsler en væsentlig forøgelse af kontrollen med svinebranchen.

- Det kan simpelt hen ikke passe, at vi år efter år skal være vidne til, at et urimeligt højt antal landmænd ikke sørger for den mest basale lovbestemte dyrevelfærd for de dyr, de har i deres varetægt. Og så gør det selvfølgelig sagen ekstra grel, at vi ser en stigning i de mest voldsomme overtrædelser, siger Mogens Jensen med henvisning til, at der var en stigning i politianmeldelser fra 13 til 23, selvom der blev foretaget færre kontrolbesøg end året før.

Langt de fleste politianmeldelser blev givet for, at syge eller tilskadekomne dyr ikke fik fornøden pleje eller behandling.

- Dansk landbrug og danske fødevarer skal være i verdensklasse, både når det angår dyrevelfærd, medicinforbrug og fødevarekvalitet. Jeg vil hurtigst muligt indkalde branchen og andre parter til drøftelse af, hvordan vi får bedre dyrevelfærd i de danske svinestalde. Der er for mange grise, som ikke har det godt nok, og det skal vi have fundet løsninger på, siger Mogens Jensen.

Vil have færre døde

I 2018 var det ti procent af besætningerne, som fik kontrol. Fødevareministeren kan endnu ikke sætte tal på hvor mange svinebedrifter, der fremover skal have kontrolleret dyrevelfærden. Det vil blandt andet afhænge af kapaciteten i Fødevarestyrelsen.

Stik imod ambitionerne i Svinehandlingsplanen fra 2015 er dødeligheden blandt pattegrise og søer desuden steget fra 2017 til 2018. Det viser en opgørelse fra Seges Svineproduktion. Fødevareministeren vil derfor få undersøgt hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i gang for at vende udviklingen.

- Det er bekymrende og helt utilfredsstillende, at det går den forkerte vej med tallene for dødelighed hos både pattegrise og søer i staldene, lyder det fra ministeren.

mip

Læs også