Nye rester fra sprøjtemidler fundet i grundvandet

Foreløbige resultater fra massescreening af grundvandet viser, at der er fundet tre sprøjtemiddelrester over den tilladte kravværdi i drikkevand. Stofferne har ikke været tilladt i Danmark i over ti år. Drikkevandsboringer og drikkevandet skal undersøges for stofferne hurtigst muligt, lyder det fra Miljøministeriet.

I forbindelse med de foreløbige resultater af den årlige massescreening 2021 i grundvandsovervågningen har Miljøstyrelsen fundet rester fra to sprøjtemidler i koncentrationer, der overskrider kravværdien for sprøjtemidler i drikkevand.

- Det er meget bekymrende, at massescreeningen igen viser, at der er fundet rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Det er netop derfor, vi har udvidet screeningerne med flere stoffer, som der så desværre er fundet eksempler på. Det skal være trygt at drikke vandet fra vandhanen i Danmark. Derfor har jeg bedt Miljøstyrelsen om at tage kontakt til kommunerne og vandforsyningerne, så drikkevandet og drikkevandsboringerne så hurtigt som muligt bliver undersøgt for de tre stoffer, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Der er fundet to nedbrydningsprodukter, LM6 og LM5, af ukrudtsmidlet terbuthylazin over den tilladte kravværdi. Midler med terbuthylazin har i perioden 1973-2008 været solgt i Danmark til bekæmpelse af ukrudt i majs og ærter, skovkulturer, frugttræer, læhegn og buske.

To fund overskrider acceptabelt niveau

LM6 er påvist i 18 prøver ud af 250 undersøgte. To af fundene i grundvandsboringer overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn for indhold af LM6 i drikkevand. Drikkevand og drikkevandsboringer skal derfor undersøges for indhold af LM6. 

LM5 er påvist i 16 prøver ud af 250 undersøgte. Ingen af fundene overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn eller voksne for indhold af LM5 i drikkevand.

LM6 og LM5 er to af de stoffer, der er omtalt i Rigsrevisionens beretning om sikring af grundvandet mod pesticider fra december 2019, og som Statsrevisorerne i januar 2022 har påtalt, at der ikke var moniteret for.

LM5 og LM6 har også været udbudt som en del af massescreeningerne i 2019 og 2020, men ingen analyselaboratorier tilbød at analysere for de to stoffer. Stofferne var med i Rigsrevisionens beretning, fordi forskningsinstitutionen Geus i 2011 foreslog at overvåge for LM5 og LM6 i grundvandet via en screeningsundersøgelse, fordi de var fundet i grundvand i Italien og Tyskland.

Fortidens synder

Udover LM6 og LM5 er der fundet stoffet R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chlorothalonil, der har været solgt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Chlorothalonil har været godkendt til brug som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Der er gjort 29 fund af R471811 i de 250 indtag, der er med i massescreeningen. Ni af disse fund var over kravværdien for sprøjtemidler i grundvand. Ingen af fundene overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn eller voksne for indhold af R471811 i drikkevand.

- Undersøgelserne understreger i hvor lang tid, vi skal døje med fortidens synder, og hvor vigtigt det er, at vi sørger for at passe godt på vores grundvand. De nye fund er alle sprøjtemidler, der ikke har været anvendt i Danmark i årevis. Massescreeningerne giver os mulighed for at få ny viden, som vi kan handle på i forhold til udfordringerne fra tidligere anvendelser af sprøjtemidler, siger Lea Wermelin.      

De samlede resultater fra massescreeningen forventes i ultimo marts 2022.

Danva-formand: Adskil produktion af drikkevand fra sprøjtemidler

Carl-Emil Larsen, der er direktør i vandselskabernes interesseorganisation, Danva, tager de nye fund meget alvorligt.

- De nye fund understreger vigtigheden af, at arealer med grundvand, der bruges til drikkevandsproduktion beskyttes helt. Vi ser endnu engang, at mere viden giver flere udfordringer. Så lad os understrege, at drikkevandsproduktionen og sprøjtemidler skal holdes adskilt, siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

- Vi ser nu med al ønskelig tydelighed resultaterne af menneskelig aktivitet. Det tager mange år for stoffer at nå grundvandet. Det gælder også de stoffer, der stadig er tilladte til anvendelse i både landbruget og kemikalieindustrien.

Læs også