Bladribbesnudebillen angriber vinterrapsen tidligt

Bekæmpelse af bladribbesnudebiller anbefales ifølge Seges Innovation kun ved fangster over tærsklen i egne fangbakker og samtidig relativ høje temperaturer.

Ultimo maj er ifølge Seges Innovation et godt tidspunkt at flække rapsstænglerne på og undersøge for eventuel forekomst af larver af bladribbesnudebiller. Arkivfoto Bladribbesnudebille i gul fangbakke. Foto: Seges Innovation Bladsnuderibbebillen har rødgule fødder og en lys plet på ryggen. Foto: Seges Innovation

Behovet for at bekæmpe bladribbesnudebiller i vinterraps er generelt lavt. For at blive bedre til at vurdere behovet startede der i 2017 et registreringsnet. Det skriver Seges Innovation på Landbrugsinfo.dk.

De oplyser, at der i samarbejde med planteavlskonsulenterne igen i 2022 er udstationeret gule fangbakker i cirka 30 vinterrapsmarker.

Første aflæsning af fangster foretages 14.-15. marts, og udviklingen kan de følgende cirka seks uger følges i registreringsnettet, som findes online.

Ultimo maj opgøres angrebsgraden af bladribbesnudebillelarver i et ubehandlet område omkring fangbakkerne, så forekomsten af biller kan relateres til larveangreb.

Ifølge Seges Innovation er bladribbesnudebillen det tidligste skadedyr i rapsen, og registreringsnettet starter derfor tidligt. Tidspunktet for bladribbesnudebillernes fremkomst er meget styret af temperaturen. Begyndende flyvning sker på solrige dage ved 11-12 grader celsius. Ved 12 grader celsius og mere end syv timers solskin eller ved 15 grader celsius og mere end tre timers solskin optræder de mere talrigt.

Tærskel i gule fangbakker

Seges Innovation peger på, at det efter tyske angivelser er svært at opgøre angrebsstyrken i marken, fordi bladribbesnudebillerne meget hurtigt lader sig falde til jorden ved den mindste berøring af planterne.

I Tyskland anbefales det derfor at anvende gule fangbakker til at opgøre forekomsten og sammenholde fangsterne med temperaturforholdene. Bekæmpelse anbefales ved over 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke. Der er ikke nogen bestemt tidsperiode for fangsterne.

Ved bekæmpelsesbehov skal bekæmpelse tidligst udføres omkring 10 dage efter, at de første bladribbesnudebiller er observeret i fangbakkerne, da bladribbesnudebillerne ikke straks lægger æg. Bekæmpelse skal ske, før bladribbesnudebillerne lægger æg. I meget varmt vejr sker æglægning tidligere end efter 10 dage.

Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker, understreger Seges Innovation, idet der både er set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb.

Årsagen hertil er ifølge Seges Innovation, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata.

Seges Innovation anbefaler kun bekæmpelse af bladribbesnudebiller, såfremt der er udsat gule fangbakker i marken med fangster af bladribbesnudebiller over tærsklen. Der skal samtidig være relativ høje temperaturer.

Når bladribbesnudebillerne er aktive, er også mange snyltehvepse aktive. Snyltehvepsene parasiterer larver af rapsskadedyr blandt andet rapsjordlopper, hvilket nedsætter bestanden til efteråret (rapsjordlopper) og næste år (bladribbesnudebiller, glimmerbøsser), lyder det fra Seges Innovation.

Snudebille med rødgule fødder

Bladribbesnudebillen ligner skulpesnudebillen, men har rødgule fødder og en hvidlig plet på ryggen. Bladribbesnudebillen er tre til fire millimeter lang og har en karakteristisk lang snude.

Larverne er cirka tre millimeter, lemmeløse og hvide med brunt hoved og ligger tit i c-form. De kan findes inde i stænglerne i maj. Ultimo maj er et godt tidspunkt at undersøge stænglerne for eventuelt larveangreb.

Læs også