Kommune politianmeldt på grund af spildevand

Guldborgsund Kommune beskyldes for at have udledt spildevand fra 2.600 ejendomme nord for Nykøbing Falster.

I sommeren 2018 tikkede der en politianmeldelse ind mod Guldborgsund Kommune. Anmeldelsen kom fra Thomas Tranberg, der bor nord for Nykøbing Falster, og den har rod i en flere år lang strid mellem ham og kommunen.

- Baggrunden er, at Guldborgsund Kommune har tvangskloakeret 2.600 ejendomme, og vi stod jo og ville lave vores eget projekt med spilderensningsanlæg til vores landsby, som blev afvist. Og så har de jo så tvunget os med på kloakanlægget, fortæller Thomas Tranberg.

Undervejs i forløbet går det op for ham, at der er andre problemer med kommunens ageren i sagen.

- Det har jo vist sig, at deres udledningstilladelse slet ikke var i orden. De har slet ikke lov til at hente spildevand. Og det er jo så det, jeg har anmeldt dem for, plus at rensningsanlægget har haft for store overløb.

Problemet er ifølge Thomas Tranberg, at Guldborgsund Kommune i foråret 2018 lavede et tillæg til den kommunale spildevandsplan uden at have udledningstilladelsen i orden for området.

- Der har jo været en (tilladelse, red.), men den har jo kun dækket Nykøbing by. Så alt det, der er tilsluttet efterfølgende, har jo været ulovligt. Det svarer jo til, at man bygger et hus uden at have en byggetilladelse, siger han.

Ingen reaktion

Trods Thomas Tranbergs anmeldelse af kommunen til politiet er der ikke sket mere i den aktuelle sag.

- Politiet har sendt et brev til forsyningen og kommunen om, at de er blevet politianmeldt. Miljøstyrelsen ved det også godt. Men der sker ikke noget. Det, de kører på, er, at de sammenligner med en 0-situation, altså hvor der ikke er kloakeret, og siger så, at det her jo er bedre end en 0-situation, forklarer Thomas Tranberg, der er medlem af interesseorganisationen Fair Spildevand.

Han var selv gået i gang med at bygge et anlæg, der kunne tage sig af spildevandet fra sin ejendom. Men den gik ikke, mente kommunen.

- Jeg var jo ved at lave et digeanlæg for mig selv hjemme i haven, og har gravet et omrids af 200 kvadratmeter jord op, hvor jeg så fik en indskærpelse fra kommunen om min tilslutningspligt.

- Jeg svarede så kommunen, at hvis de kunne komme med en løsning, der var bedre for miljøet end min, så ville jeg tilslutte mig, for det vidste jeg jo godt, at de ikke kunne, og så gik jeg ellers i gang. Men der gik kun én dag, så stod kommunen og viftede med indskærpelse og alt muligt, fortæller han.

Vandet er sort

Det tager ikke lang tid at finde videoer på internettet, der viser vandløb og søer, som er svinet til af blandt andet næringsstoffer og andre ting, der efter alt at dømme stammer fra overløb fra rensningsanlæg. Thomas Tranberg har det dårligt med at se den slags.

- Det er jo uhyggeligt. Jeg har været til fremvisning på visse rensningsanlæg, og jeg var da egentlig imponeret over, hvad de kan rense. Men problemet er jo, at de har givet udtryk for, at de kunne meget mere, end hvad de reelt kan, siger han og fortsætter:

- Og det var sådan, at der blev holdt et informationsmøde, hvor en borger sagde, at der var problemer med, at rensningsanlæggene ikke kunne klare de ekstra mængder vand, men fik at vide, at det kunne de sagtens.

I den konkrete sag har Miljøstyrelsen været inde og indskærpet over for Guldborgsund Kommune, at kommunen skulle øge kapaciteten på de rensningsanlæg, der betjener byerne.

Problematisk

Samtidig har både politikere og embedsmænd været ude og erkende, at flere rensningsanlæg på landsplan ikke kan håndtere de større vandmængder. Det håber Thomas Tranberg kan skabe basis for en ny tilgang fra myndighederne, også i hans sag.

- Men jeg tror også, at man vil ændre fokus til at kræve, at mange i det åbne land skal lave rensningsanlæg, men hvor det reelt havde været smartere at bruge energien på de rensningsanlæg, der allerede findes, siger Thomas Tranberg, og slutter:

- Og så er det jo også et problem med det tryksatte system, at vandet bliver blendet. Så selv om de har riste og siger, at spildevandet løber igennem en rist, inden det løber ud, så blæser det alligevel lige i gennem.

På internettet kan man se videoer fra blandt andet Guldborgsund, der skulle vise udledning af spildevandsslam. https://www.youtube.com/watch?v=yeQ4IJQcyv8

 

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Læs også