Før vårsæd skal gylle enten nedfældes eller forsures

Er føret for vådt til gyllekørsel kan udbringningen udsættes til efter fremspiring, anbefaler konsulent

Man opnår den sikreste effekt af gylle ved udbringning inden såning, hvor afgrøden har længst mulig udnyttelsestid. Ved nedfældning opnås en placeringseffekt, og en ikke uvæsentlig lugtreducerende effekt. På lette jorder er det en rigtig god og nem gyllestrategi.

- Gyllen bør nedfældes så tæt på såning som muligt. En tidligere udbringning kan øge risikoen for kvælstoftab, især i langsomtstartende afgrøder som majs og kartofler og på sandjord, forklarer specialkonsulent Annette Vibeke Vestergaard, Videncentret.

Læs mere om gylle til vårafgrøder i tirsdagens udgave af Effektivt Landbrug.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også