Økologer frygter forringelser efter landbrugsreform

Europa-Kommissionen vil reducere det tilskud, økologerne modtager som landdistriktstilskud

Ved forhandlingerne om reformen af den fælles landbrugspolitik blev det besluttet at fritage økologerne for de miljøtiltag – det såkaldte greening – som konventionelle landmænd skal leve op til for at modtage landbrugsstøtte.

Det blev gjort ud fra en betragtning om, at økologisk produktion allerede indebærer en række fordele for natur og miljø, som til fulde opvejer de nye grønne krav, som landmændene skal leve op til for at modtage landbrugsstøtten.

Europa-Kommissionen har dog nu stillet et forslag, der gør anerkendelsen af den økologiske produktion til en byrde – ikke en belønning, lyder det fra Landbrug & Fødevares økologisektion.

For at undgå dobbeltkompensation vil Kommissionen således reducere det tilskud, økologerne modtager som landdistriktstilskud.

Men det er både forkert og i strid med hensigterne, mener Uffe Bie, der er formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

- Kommissionens forslag vil gøre det sværere at være økolog og det var bestemt ikke intentionen med den nye CAP. Jeg synes det ser ud til, at Kommissionen har fået galt fat i det, siger Uffe Bie.

Ikke tale om dobbeltkompensation

Han forklarer, at økologerne i værste fald kan ende med at blive underkompenseret for deres hensyn til natur og miljø med Kommissionens forslag.

- Der er ikke tale om dobbelt kompensation, men derimod at man reelt kommer til at underkompensere økologer, bare fordi de er økologer. Rent teknisk er der ikke tale dobbeltkompensation, da økologitilskuddet ikke gives for de samme tiltag, som støttes via de nye grønne krav. Intentionen med at fritage økologerne fra de nye grønne krav, var netop at fremme den økologiske produktion. Med det, Kommissionen lægger frem, er det svært at få øje på fordelen for økologerne – der er nærmere tale om en straf, siger Uffe Bie.

Læs også