Om 10 år er heltidsbrug over 200 hektar

I 2022 er der 1,2 millioner flere svin og 13.000 flere malkekøer i Danmark, spår en prognose fra Videncentret for Landbrug

I 2022 vil den gennemsnitlige størrelse af et heltidsbrug være vokset til 212 hektar, kvægbedriften vil have 211 køer, mens slagtesvineproducenterne vil være over dobbelt så store. Samtidig ventes erhvervets produktion at stige markant.

Sådan lyder konklusionen i en fremskrivning fra Videncentret for Landbrug.

Ifølge fremskrivningen falder antallet af heltidsbedrifter fra 11.618 i 2012 til knap 8.000 heltidsbedrifter i 2022. Hvis deltidsbedrifterne tælles med, falder antallet fra 40.000 til 30.000.

Cirka 10.000 bedrifter, heraf 4.000 heltidsbrug, forsvinder dermed i løbet af de næste 10 år.

I 2022 vil den gennemsnitlige størrelse af en heltidsbedrift samtidig være vokset fra 158 til 212 hektar.

Produktivitet øges

Erhvervets produktion bliver berørt markant af udviklingen, men ikke i nedadgående retning. Tværtimod vil de resterende landmænd ifølge fremskrivningen øge produktionen med 850 mio. liter mælk og 4,9 millioner slagtesvin.

Læs også