Forventer eksporteventyr for miljøteknologi

VERA-ordningen træder i kraft i Holland, Tyskland og Danmark ved årsskiftet. Ordningen vil gælde teknologier, der er med til at nedbringe miljøbelastningen fra landbruget.

Fremover kan danske producenter af luftrensningsanlæg, staldsystemer og andre miljøteknologier til landbruget få et grønt stempel, der giver lettere adgang til de store tyske og hollandske markeder. På dansk initiativ har de tre lande nemlig indført VERA-ordningen - verifikation af miljøeffektive landbrugsteknologier.

Ordningen skal gøre det mere gennemskueligt for landbruget, myndighederne og for andre interessenter, præcis hvor meget en teknologi kan nedbringe miljøbelastningen. Ifølge Miljøministeriet kan ordningen derfor bidrage til at løse landbrugets miljøudfordringer med udledning af lugtgener, ammoniak, næringsstoffer og drivhusgasser.

Ministeriet spår således, at samarbejdet kan skabe et nyt eksporteventyr for dansk miljøteknologi.

- Med det nye grønne stempel fremmer vi markedet for miljøeffektiv landbrugsteknologi. Det bliver lettere for de danske producenter at få godkendt teknologier, der også kan bruges til at løse miljøproblemer i Holland og Tyskland. Jeg håber og tror, at ordningen kan være med til at sætte gang i eksporten af miljøteknologi og skabe danske arbejdsplader, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Fra årsskiftet
VERA træder i kraft i Holland, Tyskland og Danmark ved årsskiftet. Ordningen vil gælde teknologier, der er med til at nedbringe miljøbelastningen fra landbruget, og på sigt skal ordningen udbredes til flere EU-lande. VERA er sat i gang som led i regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektive teknologier, men den skal desuden bidrage til at understøtte miljømålene i Grøn Vækst-planen.

- VERA-ordningen skal være med til at bane vejen for et internationalt marked for miljøeffektiv landbrugsteknologi. Den konkurrence vil give landmændene flere produkter at vælge imellem og forhåbentlig til en bedre pris. Derfor vil VERA både være til gavn for industrien, der får adgang til et større marked, og for landmændene, der får billigere og bedre teknologi, og i sidste ende vil det give mere miljø for pengene, forklarer miljøminister Karen Ellemann.

Landets kommuner vil fremover kunne bruge VERA til at vurdere hvorvidt de teknologier, som landmænd ønsker at anvende opfylder lovens krav.

Eksporten af miljø- og energieffektiv teknologi fra Danmark i 2008 var på 93 milliarder kroner, svarende til 16 pct. af den samlede vareeksport.

Læs også