Tanker ved nytårstid

Nytårshilsen fra Sjællandske Familielandbrug.

Af formand Ole Karmsteen

Her hvor året 2021 er ved at rinde ud er det tid at se tilbage på det forgangne år og samtidig kigge ind i fremtiden.

Den vigtigste begivenhed var uden tvivl landbrugsaftalen, som blev indgået af historisk bredt folketingsflertal. Dermed er rammerne lagt for de næste år. Der er dog stadig meget af indholdet, som kan komme til forhandling de næste år.

Her er det interessant at hæfte sig ved, at landbruget – som det eneste erhverv – er pålagt bindende klimamål. Den skæve måde, som klimaberegningerne er skruet sammen på, kan blive et alvorligt problem for os landmænd.

Her tænker jeg på, at landbrugets klimagevinster i vid udstrækning havner på plussiden i energisektoren. Det må vi arbejde med at få rettet op på. Det bliver dog ikke nemt.

Det skydes ikke mindst, at der i befolkningen, og også i regeringens parlamentariske grundlag, er interesser, der ønsker at løse Danmarks klimaforpligtigelser ved at reducere landbruget eller sende landbrugsproduktionen ud af landet.

I forbindelse med landbrugsaftalens tilblivelse blev argumenter om beskæftigelse og valutaindtjening flittigt brugt af vores erhverv. Det er dog nogle argumenter, der er ved at miste værdi.

Både valutaindtjening og beskæftigelse har det helt fantastisk godt. Beskæftigelsen har det faktisk så godt, at der er udbredt mangel på arbejdskraft i mange brancher. Det gælder også i landbruget.

Derfor skal vi landbrugere til at finde os selv i en ny selvforståelse. Vi skal flytte fokus væk fra de muligheder, som er ved at forsvinde og i stedet koncentrere os om de muligheder, der er ved at opstå.

Her er det, vi skal stikke en finger i jorden. Vi skal mærke efter, hvor det er, at hele det samfund, vi lever i, bevæger sig hen. Hvis ikke vi ønsker at havne i historiens skraldespand, tror jeg, at det er klogt at følge med samfundsudviklingen.

Vi kender allerede ordene, som sætter dagsordenen. Det er klima, biodiversitet, miljø, dyrevelfærd og bæredygtighed. Det er ord, vi skal lære at elske. Selvfølgelig skal det også kunne gøres til en økonomisk bæredygtig forretning for os i erhvervet, men det er i sidste ende en bunden opgave.

Hvis jeg skal være lidt konkret, skal vi nok til at være lidt mere kræsne med, hvad det er, vi bruger vores tid på. Forstået på den måde, at hvis verdens borgere vil have billige fødevarer, så må de selv stå op om morgenen.

Vi skal tænke lidt mindre i kg. og lidt mere i kroner. Vi må lære at sige nej til at producere produkter, som vi egentlig ikke føler er i orden.

Vi danske landbrugere er dygtige og dedikerede. Det er det, vores medborgere elsker ved os. Lad os hjælpes ad med holde fast i vores egen selvrespekt og vores medborgeres accept.

Godt nytår.

- Vi skal mærke efter, hvor det er, at hele det samfund, vi lever i, bevæger sig hen. Hvis ikke vi ønsker at havne i historiens skraldespand, tror jeg, at det er klogt at følge med samfundsudviklingen.

Ole Karmsteen

Læs også