To uger til katastrofen

Der må meget gerne snart komme noget vand fra oven, tænker man i landbruget. Nu har Seges Innovation sendt en række gode råd ud.

Det vil ikke være at sige for meget, at bekymringerne hos landmænd i Danmark omkring den igangværende tørke er steget, som jordene er blevet tørrere og tørrere.

Allerede nu er tørkeudsigterne de værste siden den alvorlige tørke i 2018, der kostede landbruget milliarder af kroner. Og det er årsagen til de dybe panderynker, blandt andet hos Seges Innovation.

- Jeg tænker to uger, så begynder vi at kalde det en katastrofe. Så bliver det rigtig alvorligt, siger Jens Albæk, der er afdelingschef for planter og miljø hos Seges, til TV2 Østjylland.

Ifølge afdelingschefen er vandingsanlæg det eneste rigtige våben mod tørken.

- De skal optimere deres systemer, så de kan vande så mange marker som muligt, siger afdelingschefen.

Seges Innovation har sendt en række gode råd ud, der både gælder den nuværende tørke, men også påpeger det fornuftige i at lægge en strategi for fremitden, der kan imødegå problemerne. Se dem herunder.

- Jeg tænker to uger, så begynder vi at kalde det en katastrofe

Jens Albæk, afdelingschef for planter og Miljø, Seges Innovation - til TV2 Østjylland

Under den nuværende tørke:

1. Søg korttidstilladelse til vanding hos kommunen: Efter tørken i 2018 fik kommunerne mulighed for at udstede kortvarige indvindingstilladelser til landmænd
2. Optimer vandingsstrategien efter afgrødernes behov, vandingstilladelse til rådighed og vandingskapacitet og hold styr på vandingsmaskinerne f.eks. ved hjælp af vandingsmodulet i Farmtracking fra Seges Innovation
3. Følg vandbalancen i markerne ved hjælp af eksempelvis programmet CropManager. Det har blandt andet betydning for brug af vækstreguleringsmidler
4. Kvægbrugere skal vurdere behovet for supplerende grovfoder. Opgør beholdning og udarbejd en plan for likviditetsfremskaffelsen

Læg en strategi før næste tørke:

5. I vinterhalvåret er der ofte meget overskudsnedbør, mens der senere, nogle gange allerede i det tidlige forår, kan være tørke og hårdt brug for vand til markvanding. Derfor kan det være relevant at undersøge muligheden for at opmagasinere vandet fra vinteren for så at bruge det til at vande med i efterfølgende vækstsæson. Det kan man gøre ved at samle det i et reservoir med vand fra dræn og/eller vandløb
6. Søg vandingstilladelse hos kommunen i god tid før vandingssæsonen, selvom der normalt ikke er behov eller forventning om at kunne få tildelt en tilladelse
7. Overvej afgrødevalget og om det er relevant for at etablere mere tørketolerante afgrøder, f.eks. majs, rug eller sorter af vinterhvede med dyb rodvækst
8. Undersøg om det på den enkelte bedrift faktisk vil give god økonomisk mening at tegne en tørkeforsikring

Læs også