Fokus på robusthed

Store prisudsving, tørke, finanskrise og andre tab har de seneste år i høj grad stillet store krav til bedriftens robusthed. Hvis man vil være en af fremtidens vindere, er det nødvendigt at kunne modstå sådanne udefrakommende omstændigheder, lyder det fra driftsøkonom.

Finanskrise, faldende jordpriser, renteswaps, afskaffelse af mælkekvoter, dramatiske prisudsving og senest en tørke.

De seneste 10-15 år har danske landmænd skullet manøvrere gennem en række svære økonomiske situationer, som har skubbet en del ud over kanten.

- Dansk landbrug har alene de sidste ti år været ramt af to såkaldte 100-års-hændelser i form af finanskrisen og tørken sidste år. Det er hændelser med så store konsekvenser, at man reelt set kun burde opleve dem en gang hvert 100. år. Når man oplever to af sådanne hændelser på så kort tid, er det klart, at det tærer på de danske bedrifter, siger Kaj Kristensen, driftsøkonom hos LMO.

Han fortæller, at der også i fremtiden vil komme tilsvarende begivenheder, som sætter landmandens økonomi under pres.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se store udsving i indtjeningen, blandt andet i form af mere svingende afregningspriser. Derfor er det vigtigt, at landmændene arbejder benhårdt på at gøre deres virksomheder så robuste, at de kan modstå periodevis nedgang og modgang, siger han.

 

Screening af fire områder

Med robusthed menes der både en finansiel pondus, herunder soliditet, afkastningsgrad og nulpunkter såvel som faglige evner på både marken og i stalden. Vigtigst af alt, så skal alle faktorer give bedriften evnen til at kunne modstå fremtidige udfordringer, da verden er uforudsigelig.

For at sætte fokus på robustheden på de danske bedrifter har LMO udviklet et nyt tværfagligt rådgivningskoncept, som skal ruste landmændenes bedrifter til at modstå de bump, der kommer på vejen i fremtiden.

Konceptet er i første omgang målrettet mælkeproducenter og tager sit udgangspunkt i en screening af fire indsatsområder på bedriften: Ledelse, økonomi, kvæg- og planteavl. Det er dog lige så relevant for svineproducenter, og derfor er det ligeledes under udvikling.

 

Bliver nemmere at låne penge

Hvert indsatsområde bliver nøje analyseret og scoret, og samlet set bliver der analyseret på 45 faglige, økonomiske og ledelsesmæssige forhold.

Resultaterne bliver præsenteret på én enkelt side for overskuelighedens skyld, og med resultaterne på bordet, lægges der en videre plan for, hvordan bedriften fremadrettet kan blive mere robust.

Der bliver stillet skarpt på en række udvalgte indsatsområder, man som landmand skal arbejde videre med.

- For det første giver det landmanden en tryghed at vide, at bedriften er hårdfør og kan overkomme store økonomiske udfordringer. Dernæst giver det en stærk virksomhed, som får nemmere ved at tiltrække kapital og derfor nemmere ved at udvikle sig. Det skyldes, at bankerne har mere og mere fokus på, at landbruget skal kunne tåle nogle knubs, siger Kaj Kristensen og peger på, at det langtfra bare handler om økonomiske nøgletal. Det menneskelige aspekt vejer nemlig også tungt i den ligning.

Læs også