Opdatering på analyse af PRRS-udbrud

Analyser fra PRRS-smitten fra Hatting Horsens viser, at der er tale om en PRRS-virus, der er opstået ved en rekombination (dannelse af nye genkombinationer, red.) mellem PRRS-vaccinerne Unistrain og Suvaxyn PRRS. Da virusset har høj grad af lighed til Unistrain-stammen, vurderer Seges Svineproduktion, KU og DTU, at denne rekombination er opstået for nyligt.

Tæt på Hatting Horsens ligger en besætning, hvor man har brugt både Unistrain og Suvaxyn PRRS-vacciner tidsforskudt af hinanden. I besætningen er der lokaliseret grise med en ren Suvaxyn PRRS-vaccine-variant og grise med en ren Unistrain-vaccine-variant.

Da besætningen ligger relativt tæt på Hatting ornestation, og data fra Vetstat viser, at Suvaxyn-PRRS kun er anvendt i tre besætninger i Danmark, vurderes det sandsynligt, at rekombinationen af de to vacciner er sket i den pågældende besætning. Denne vurdering er med det forbehold, at det virus, der er påvist på ornestationen i Horsens, ikke er genfundet i besætningen, og at udbredelse af denne variant i Danmark ikke er kendt.

På baggrund af de tilgængelige data er det ikke muligt at vurdere, om dette virus har spredt sig direkte fra nabobesætningen til Hatting Horsens eller via en anden besætning.

Det understreges i meddelelsen på svineproduktion.dk, at denne situation kunne være opstået med hvilken som helst PRRS-vaccine-variant.

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også