Våde marker øger risiko for fastkørsel og mudder på landevejene

Efter nogle ekstremt våde måneder i januar og februar er landmændene endelig kommet ud i marken for at sprede gylle. Markerne er i år langt mere våde end normalt. Det vil øge risikoen for mudder på vejene og for at køre fast. Det kan resultere i alvorlige ulykker, oplyser Topdanmark.

Selvom vejret nu er godt, er det stadig vådt ude på markerne, og det sætter sit præg på vejene. Og selv om trafikken er nedsat grundet corona-situationen, så er der stadig biler på vejene, som kører med varer og andet.

- I år er det usædvanligt vådt efter alt den regn, vi har fået i løbet af de sidste mange måneder. Det kan derfor ikke undgås, at der bliver trukket smat, mudder og pløre med ud på vejene, siger Gunnel Andersson, markedsudvikler fra Topdanmark. 

Topdanmark anbefaler, at man rydder op på vejene, når arbejdsdagen er omme, også selv om der kan være færre biler på vejene grundet corona-situationen.

- Vi ser hvert år, at bilister desværre kører galt som følge af mudder på landevejene. Og selvom landmændene er dækket gennem deres ansvarsforsikring, er det et tungt ansvar at bære, hvis ulykken betyder, at nogen er kommet til skade, siger Gunnel Andersson.

Hvem rengør?

For at forebygge ulykker er det en god idé at sætte advarselsskilte op på vejen ved gyllekørsel og sørge for, at vejen bliver ryddet, når arbejdet er klaret. Især om aftenen, når det er mørkt, er det vigtigt, at vejen er ren for gylle og mudder.

- Også i de lyse timer er der glat. Men om aftenen, hvor bilisterne kan have svært ved at se, om vejen er ren eller beskidt, er det vigtigt, at vejen ikke er dækket af mudder, så biler kan risikere at skride ud, siger Gunnel Andersson. 

Mange landmænd har aftaler med maskinstationer, og her er det ifølge Topdanmark vigtigt at beslutte, hvem der rengør vejen, når arbejdet er afsluttet.

- Hvis aftalerne ikke er på plads, risikerer landmanden at stå med hele erstatningsansvaret alene, hvis der sker en ulykke som følge af glat føre. Aftal derfor på forhånd, hvem der efterfølgende rydder op, når du har en maskinstation til at sprede din gylle ud, siger Gunnel Andersson.

De våde marker i år øger risikoen for at køre fast. Der er sket alvorlige ulykker og dødsfald, fordi torvet eller kæden er knækket ved fritrækning af landbrugsmaskiner. 

Dødt tov


Gunnel Andersson anbefaler, at man vurderer om opgaven kræver professionel hjælp. 

- Mange maskinstationer har udstyr og er uddannet i sikker fritrækning. Ved at modtage professionel hjælp kommer man normalt hurtigere fri og kan komme i gang igen med arbejdet. Hvis man skal trække sig fri, så brug altid godkendt udstyr, som er mærket med hvor meget det kan trække, siger Gunnel Andersson.

Topdanmark anbefaler, at man bruger et såkaldt »dødt tov«. 

- Hvis den type tov mod forventning knækker, vil enderne falde til jorden og ikke blevet slynget den modsatte vej og derved ramme personer eller udstyr. Brug aldrig fiber- eller elastiktorv, siger hun. 

Læs også