GUDP-projekt med Johs. Mertz kan erstatte Reglone på kartoffelmarken

Senere i februar bliver det forbudt at bruge Reglone, der blandt andet bruges af kartoffelavlere, på markerne. Men et GUDP-projekt med deltagelse af Johs. Mertz kan medføre, at avlerne kommer udenom den hurdle.

Danske kartoffelavlere kan sænke forbruget af pesticider med 88 tons om året. Det er den miljømæssige bundlinje i et projekt med deltagelse af Johs. Mertz, der har fået en bid af GUDP-midlerne.

Den danske maskinforretning skal bruge pengene på at videreudvikle en hollandsk importeret maskine, der kan underskære og aftoppe kartofler, så væksten stopper på det rigtige tidspunkt, og risikoen for svampesygdomme bliver minimeret. Det skriver Miljøstyrelsen.

Maskinen kan være med til at løse den udfordring, kartoffelavlerne står over for i og med diquat - aktivstoffet i det mest udbredte kemiske nedvisningsmiddel Reglone -  er blevet forbudt i hele EU fra februar 2020. 

Effektivitet i højsædet

Hos Johs. Mertz har man allerede prøvekørt den nye maskine, der lyder navnet Rema Envimax, og de foreløbige resultater er opmuntrende, fortæller produktspecialist Kurt Ødegaard.

- Den er yderst effektiv. Vi stopper væksten i kartofler ved at trække toppe helt væk fra knolden til selve kartoflen, så der ingen forbindelse er fra luften til knolden mere. På den måde kommer der ikke flere sygdomme ned til knolden, når først der er trukket fra toppen.

Der er mange smarte features ved den mekaniske løsning på den udfordring, det kan være at skulle undvære Reglone, pointerer han. Det handler blandt andet om, at de sygdomme man normalt kan få, når kartoflerne afmodner, ikke dukker op, når man bruger maskinen.

 - Når vi kører med maskinen, skærer man også rødderne nede under kartoflerne, så planten er fuldstændig død i det øjeblik, vi har kørt med maskinen. Og når knolden er fuldstændig død, så begynder den at sætte skind med det samme, for nu skal den være klar til overlevelse, siger Kurt Ødegaard og fortsætter:

- Så sætter den skind, og det betyder, at man kan tage knolden op, 14 dage efter at man har kørt med maskinen. Og på den måde sparer man i hvert fald fire uger i optagningstid. Det vil sige, at man kan komme ud og tage kartofler op fire uger, før man kan, i forhold til når man arbejder med kemikalier, siger produktspecialisten.

En enkelt udfordring

Rema Envimax er allerede nu klar til at blive brugt i traditionelle jordtyper. Der er dog en enkelt udfordring tilbage, fortæller Kurt Ødegaard.

- Vi skal have kigget på en knivudformning, der måske skal laves om til brug i de lettere jorde i Danmark, fx i vildmosen. Men det er kun, når vi snakker med JB0 organiske jorde, vi ikke kan køre med den traditionelle kniv.

- Det kan godt være, at det tager længere tid, inden den kommer ud i flyvesand og i organiske jorde, fordi vi skal have lavet nogle flere forsøg. Men på de traditionelle jordtyper, altså fra JB2-jorde til JB15, der kan den sagtens køre nu, siger han.

Læs også