Mange projekter bliver lagt i graven

Manglende kompensation til naboer og lokalsamfund spænder ben for udbygning af solceller og vindmøller, påpeger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Aldrig har der i landets kommuner været så mange ansøgninger og planer om vindmølle- og solcelleparker som nu. Få projekter bliver dog gennemført med succes, men mange projekter skaber stor lokal utilfredshed og bliver lagt i graven, fordi lokalbefolkningen sætter sig imod.

Ofte skyldes det en kombination af manglende afklaring og usikkerhed blandt nærmeste naboer og lokalsamfund, samt utilstrækkelige kompensationer og lokale fordele ved projekterne.

I Landdistrikternes Fællesråd efterlyser man et langt større ambitionsniveau for kompensationen og involveringen af lokalområderne.

- Vi vil det bedste for den grønne omstilling, og grøn energi er den fornuftige vej at gå. Men jeg kan godt forstå, at man lokalt har svært ved at lægge baghave til vindmøller og solcelleparker, når generne og usikkerheden så tydeligt overstiger fordelene, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Lokale kompensationsaftaler

I 2023 blev der indgået en politisk aftale, som giver et løft til de nationale kompensationsordninger. Dermed kan naboer til solceller forvente en årlig kompensation (VE-bonusordning) på cirka 5.500 kroner. Det er langt fra nok til at sikre lokal opbakning, mener Landdistrikternes Fællesråd.

- 5.500 kroner om året er småpenge for en familie, når man tænker på de gener, som solcelleparker og vindmøller påfører naboer, påpeger Steffen Damsgaard og tilføjer:

- De steder i landet, hvor man lykkes med solcelle- og vindmølleprojekter, og hvor der er opbakning fra lokalsamfund og naboer, ser man typisk, at der indgås lokale kompensationsaftaler mellem udviklere, naboer og lokalsamfund, som er langt større end de nationale ordninger.

- Grøn pulje, som kan anvendes til lokale tiltag de første år efter et energianlæg er opstillet, har fået et løft på 150 procent. For at puljen kan være med til at skabe reel lokal udvikling, skal den dog gentænkes på flere områder, mener Steffen Damsgaard.

- Penge fra grøn pulje burde kunne fordeles ud på 30 år, svarende til hele energianlæggets levetid. Det ville øge accepten af energianlæggene, udtaler formanden.

- Med de nuværende kompensationsordninger, lægger man fortsat en kæmpe byrde over på naboer og lokalsamfund, der tvinges til at forhandle lokale aftaler på plads med projektudviklerne for at få kompensationen op på et spiseligt niveau, understreger Steffen Damsgaard.

Læs også