Nye jagttider for dåhjort

Regional hjortevildtgruppe meddeler nye jagttider for dåhjort på Lolland-Falster og Møn.

JAGTTIDER Efter to års ventetid er der kommet nye regionale jagtider for dåhjort på Lolland-Falster og Møn, meddeler den regionale hjortevildtgruppe.

De nye regionale jagttider for dåhjort er 1. oktober til 31. januar for spidshjort (sammen med då og kalv) og 1. december til 31. december for hjorte større end spidshjort.

De nye jagttider er fastsat for en fire-årig periode fra 2020-2024 med en evaluering efter de første to år.

Ved at fjerne september-jagten og udsætte jagttiden på større hjorte end spidshjorte til efter brunsten, håber man, at flere både jægere og ikke-jægere får muligheden for at se og opleve en stigende bestand af store voksne hjorte.

Jagttryk i december

De nationale mål for dåvildtet er en balanceret køns- og aldersfordeling med flere ældre hjorte fra syv-otte år og ældre. Det har vist sig at være meget svært at nå disse mål af frivillighedens vej med de hidtil gældende jagttider.

Dåvildtbestanden er flere steder stigende, men der er stor forskel på bestandstætheden og kønsfordeling i de forskellige bestande på Lolland og Falster, men fraværet af de ældre hjorte er gennemgående i næsten alle bestande.

Man kan måske frygte, at jagttrykket på hjorte nogle steder kan blive meget høj i december, og det er selvfølgelig ikke intensionen med jagttiden, men derimod at flytte fokus over på afskydning af då og kalv.

Et fælles ansvar

Det er lodsejernes og jægernes fælles ansvar at være med til at få balance i bestandene ved at være mådeholdende i afskydningen af handyr/hjorte.

Med en stigende dåvildtbestand mange steder, er det også vigtigt at notere sig hvilken påvirkning det har på råvildtet. Afskydningstallene for dåvildt er gået op og råvildt tilsvarende gået ned, og det er en udvikling, der er fokus på.

Gennem indberetninger til vildtudbyttestatistikken og observationer fra lodsejere og jægere vil det vise sig hvordan både dåvildt- og råvildtbestandene vil udvikle sig de kommende år.

jhal

Læs også