Stigende interesse for båndsprøjtning med GPS-styret marksprøjte

Man opnår med GPS-udstyr på både traktor og redskab sideforskudt montering, der giver en række fordele.

UDSTYR - Vi ser meget værdi i sideforskudte markredskaber, så man ikke alene har styr på traktorens position, men også har selvstændigt styr på redskabets position via GPS-måling.

Det fortæller Bo JM Secher, chefkonsulent hos Nordic Sugar, der sammen med flere sukkerroedyrkere har samlet erfaringer med brug af det nyeste udstyr til båndsprøjtning af rækkeafgrøder.

- Præcis båndsprøjtning forudsætter, tilføjer Bo JM Secher, at såningen af roerækkerne er sikkert placeret oven på de såkaldte A/B-linjer, da marksprøjtens bom ofte er tre gange så bred som såmaskinen.

Færre sprøjtemidler

Har man det i orden, er det ifølge chefkonsulenten muligt at lave en båndsprøjtning over rækkeafgrøder som sukkerroer eller spinat med et meget smalt bånd ned til 18 centimeters bredde.

- Vi har haft god effekt af en 40 grader TeeJet 40-02 Even-dyse, som giver et forholdsvis smalt sprøjtebånd med en ligelig fordeling af sprøjtevæsken, oplyser Bo JM Secher, som påpeger, at båndsprøjtning kan give en betydelig besparelse af sprøjtevæske.

- Vi har ved brug af et 17 centimeter bredt sprøjtebånd fået nedsat forbruget af sprøjtevæske til en tredjedel af normalforbruget ved bredsprøjtning, meddeler Bo JM Secher og fortsætter:

- Det hjælper både til et bedre DB i roerne og kan bidrage til at nedsætte landbrugets brug af sprøjtemidler i almindelighed og dermed forhåbentlig forlænge tilladelsen til at bruge de pågældende midler.

Langt større præcision

Den traditionelle båndsprøjtning er betydeligt langsommere end de nye GPS- eller kamerastyrede store sprøjter på 36 meter eller mere.

- Tidligere var båndsprøjteudstyret påmonteret en radrenser eller på en bom, der maksimalt dækkede 12 rækker og krævede langsom og præcis kørsel på fire til fem kilometer i timen.

- I dag vil man med GPS-udstyr på både traktor og redskab og dermed sideforskudt montering opnå en langt større præcision med en smallere sprøjtebredde og højere kørehastighed, understreger Bo Secher.

Sideforskudte redskaber, der er selvstændigt styret af GPS er en teknologi, der breder sig til flere typer af redskaber til brug i rækkeafgrøder.

- Vi ser især en stor fordel ved brug af GPS-styrede redskaber i muligheden for at sprøjte før fremspiring af afgrøden. For eksempel har vi set stor effekt af at sprøjte clomazone mellem rækkerne, da dette middel nogle gange kan lave svidninger på sukkerroerne. Desuden kan det udskyde en eventuel radrensning til senere.

Roedyrkere vil båndsprøjte

Bo JM Secher har kendskab til en hel del sukkerroedyrkere, som i den kommende sæson vil tage båndsprøjtning i brug – både i den mere traditionelle udgave, men især i den nye udgave med GPS-styring af både traktor og sprøjte, som giver en langt større kapacitet.

Forudsætningen for at få succes med den nye teknik til båndsprøjtning er, at man har fuldstændig styr på, hvor såmaskinen, radrenseren og sprøjten kører i marken i forhold til A/B-linjerne og uafhængig af traktorens position og bevægelser.

- Det styres af den sideforskydningsenhed, som monteres mellem traktor og redskab, eller ved at for eksempel trailersprøjten selv styrer og bestemmer sin rette position, forklarer Bo JM Secher.

Læs også